Modu Instituttet Hareid flytta i november i fjor frå gamle Bigset skule til KL Bygget på indre Hareid. Leiar Kim Varhaug slår fast at gode treningsforhold har resultert i endå dyktigare aktørar. Instituttet har no 110 medlemer i aldersgruppa 10-35 år. Førre reiste 12 utøvarar og fire lagleiarar den lange vegen til Namsos for å konkurrere. Ali Zahredinne to gull i ungdomsklassen 37-41 kg, Markus Bjørlykke tok sølv i same klasse, Damir Serofovic tok sølv i juniorklassen 44-48 kg, Alexander Hjelvik fekk sølv i junior 63-68 kg, Peter Christian Uusitalo sanka sølv i senior +84 kg og Haakon Riise snappa til seg bronsemedaljen i junior 73-78 kg. Men Kim Varhaug understrekar at både Thomas Nilsen Zalimhan Beterbajev, Malene Ø. Bigset, Linn Ø. Bigset og Arthur Hareide jr. gjorde ein god innsats. Eg synest også det er grunn til å takke Sparebanken Møre Hareid som sponsa oss med pengar, for reiseutgiftene var store, legg Varhaug til. I det tidlegare butikklokalet til KL Hareide har treningstilhøva blitt mykje betre. Treningssal, garderobar og samlingsplass er alt på plass. No er klubben i ferd med å innreie eit rom for styrketrening, og snart skal dei utvide med endå ein trenigssal. Varhaug opplyser at medlemsmassen aukar heile tida, og at der er om lag like mykje jenter som gutar. Fråfall er det nesten ikkje i det heile. Trenarar er Kim Varhaug, Kai Stridh, Linn Øvrelid Bigset, Jose Souto, Zaliman Beterbajev, Sandra Baade og Thomas Nilsen, og dei har løpandei barneklassa og for ungdom/vaksne. Instituttet er ope kvar kveld, bortsett frå fredag og søndag.

Ali Zahredinne (t.v.) tok gull og Markus Bjørlykke sølv under Midtnorsk Meisterskap.
14-åringane Damir Serifonic og Zalimhan Beterbajev trenar tre dagar i veka, to gonger per dag, til saman 14 timar i veka. Her er kjempekjekt å vere, og vi skal bli best i Noreg, smiler dei.