I veke 4 stilte til vikebladet.no følgjande spørsmål til lesarane: "Blir det opprykk for Hødd i år?". Fleirtalet, 52,9 prosent, trur ikkje på opprykk. Det betyr at 47,9 prosent som trur på opprykk alt i år. Av dei 210 stemmene er det 111 som ikkje trur på opprykk i år, 99 gjer det. Vekespørsmålet i veke 5 er dette: "Bør vegstyresmaktene ta eit oppgjer med ferjeselskapet etter trafikkproblema på Hareid - Sulesund den siste tida?"