- De gjer ytre søre til ein meir mangfaldig stad å bu

foto