Dimna IL skriv på sine nettsider at Dimnaleikane, som etter planen skulle arrangerast 21. mai, no blir flytta til 14. juni.

Ifølgje Dimna er det mange sentrale personar i arrangørstaben som ikkje kan stille den oppsette helga, mellom anna grunna NM i mangekamp.

Dermed blir Dimnaleikane i staden arrangert tysdag 14. juni. Då blir det eit kveldsstemne som varer i om lag tre timar.