Inviterte med seg flyktningar til ei runde fotballgolf

foto