– Vi har vore veldig opptekne av å takle utfordringar når dei oppstår

foto