Nye Ulsteinhallen er det idrettsanlegget på Sunnmøre som er innstilt på å få mest spelemidlar i 2014. Men også ei rekkje mindre idrettanlegg og nærmiljøanlegg får støtte:

* Støtte til Ballbinge i Brandal. Søkar: Brandal IL. Tilsegn ordinære midlar: 110.000 kroner.

* Aktivitetsanlegg ved Ulstein ungdomsskule. Søkar: Ulstein kommune. Tilsegn ordinære midlar: 224.000.

* Idrettspark på Saunes. Søkar: Ulstein kommune. Tilsegn ordinære midlar: 208.000.

* Turveg Vikemarka-Eidet. Søkar: Ulstein kommune. Tilsegn ordinære midlar: 188.000.

* Lagerbygg ved Hareid stadion. Søkar: Hareid kommune. Tilsegn ordinære midlar: 244.00.

Ulstein kommune er også innstilte på fem avslag:

* Nye Høddvoll kamparena. Søknadssum: 3.2 millionar kroner.

* Mini-ballbinge ved Ulsteinvik barneskule. Søknadssum: 71.000.

* Skateboardanlegg på Saunes. Søknadssum: 187.000.

* Flytebrygge på Borgarøya. Søknadssum: 300.000.

* Ymse anlegg i Saunesparken. Søknadssum: 300.000.