Hødd sin sesong tok slutt etter tapet heime mot Jerv sist sundag, men for mellom anna André Nevstad, dagleg leiar og sportssjef i Hødd, blir det ikkje tid til late dagar av den grunn. Med sesongen ute av vegen må nemleg hovudfokus vere spelarstall og trenarteam til 2016-sesongen.

11 spelarar er på utgåande kontrakt i Hødd, medan assistenttrenar Steinar Lein er den einaste frå trenarteamet rundt A-laget som har kontrakt vidare.

– Det første eg tenkjer er at vi har eit bra utgangspunkt. Vi har vel 12 spelarar på kontrakt, som vi er veldig glade for å ha på kontrakt, fortel Nevstad.

Desse spelarane har kontrakt vidare med Hødd:

Keeper:

Forsvar: Steffen Moltu (2016), Christoffer Aasbak (2016), Vegard Heltne (2016)

Midtbane: Joakim Wrele (2016), Fredrik Aursnes (2017), Torbjørn Kallevåg (2017), Bendik Torset (2016)

Angrep: Michael Karlsen (2016), Robin Shroot (2017), Magnus Myklebust (2016), Sondre Beite (2017), Eirik Ulland Andersen (2016)

Desse spelarane har kontrakt som går ut etter 2015-sesongen: Aslak Falch, Ole-Monrad Alme, Jan Lennart Urke, Jonas Ingebrigtsen, Jesper Törnqvist, Darnel Situ, Ruben-Kenneth Brandal, Erik Sandal, Ole Amund Sveen, Joachim Magnussen, Benjamin Mork Kleppe.

Dei 11 spelarane som er på utgåande kontrakt i Hødd har spelt til saman 155 seriekampar denne sesongen. Det gir eit snitt på om lag 14 kampar per spelar. Jesper Törnqvist (30), Ole Amund Sveen (29), Aslak Falch (28) og Jonas Ingebrigtsen (27) er dei av desse spelarane som har vore involvert i flest kampar denne sesongen.

Naturleg å vente

Hødd sin daglege leiar fortel at klubben truleg kunne signert kontraktar med fleire av spelarane som per i dag er på utgåande.

– Det blir likevel naturleg å vente litt no når det blei klart at Sindre Eid gir seg som trenar. Vi ønskjer å få på plass trenarteamet først. Steinar Lein har vi med vidare, og vi har også folk på kontrakt til 31.12, seier Nevstad. Han slår fast at førsteprioritet for Hødd akkurat no er å få på plass trenarteamet som skal leie Hødd i 2016-sesongen.

– Vi ønskjer at dei skal få vere med på å forme stallen, fortel Nevstad. Han vil ikkje sette nokon dato for når dette bør vere på plass, men Nevstad legg ikkje skjul på at ein ønskjer å ha klart så mykje som mogleg i løpet av den komande månaden.

– Då kan vi vere best mogleg budde når vi startar opp att etter juleferien. Dette er eit prioritert arbeid og noko vi jobbar hardt med kvar dag. Nevstad seier at Hødd ønskjer å vidareføre ei kontinuitet i forhold til måten klubben tenkjer på, og at ein derfor ønskjer eit trenarteam som trekk i same retninga, men samstundes kan utfylle kvarandre.

– Vi må få sette saman folk som kan jobbe i lag, og som kan få det beste utav kvarandre. Dei må tore å diskutere, tore å utfordre kvarandre. Det er viktig å bygge vidare på det vi står for fotballmessig, i forhold til utvikling og måten vi ønskjer å spele på, og kanskje dra det endå lenger.For å få sett saman neste års trenarteam, må Hødd finne ut kven som skal vere hovudtrenar.

Sjølv om Nevstad meiner Hødd er ein svært attraktiv klubb, må nok supporterane likevel vere realistiske i forhold til kva namn ein håpar på til den ledige trenarjobben.

– Må stå for det vi er tufta på

– Vi veit at vi ikkje vil kunne betale dei største lønningane, eller ha dei beste vilkåra, men vi har eit godt utviklingsmiljø og skal ha eit trenarteam og spelarar som er svoltne, som brenn for å ta oss vidare. Det er viktig å vere nøkterne og stå for det ein er tufta på. Derfor er det viktig å vere realistiske i forhold til kva vi kan bruke både til spelarstallen og til eit trenarteam, seier Nevstad medan han peikar på at det som skjer i næringslivet på Sunnmøre og dei skjerpa tidene ein er inne i sjølvsagt også påverkar Hødd, men at klubben er svært glad og stolt over dei sponsoravtalane ein har og dei som har blitt fornya i seinare tid.

Og medan Hødd arbeider med å sikre seg at trenarteamet kjem på plass, må ein del av spelarane som er på utgåande kontrakt vere tolmodige.

– Det vil alltid vere slik at spelarane gjerne skulle visst om dei fekk ny kontrakt eller ikkje, men no står det litt på vent, og vi har verken sagt ja eller nei. Det er jo også alltid nokre spelarar som sjølv vil avvente situasjonen og sjå kva andre moglegheiter som er tilgjengelege, seier Nevstad.

Han forstår at ein del spelarar kan kome til å vurdere andre moglegheiter medan klubben arbeider med nytt trenarteam. Han understrekar samstundes at ein ønskjer å få dette på plass så snart som råd, men at ein må vere sikre på at klubben kjem fram til dei rette løysingane.

Torsdag vart det bekrefta at Hødd sin fysiske trenar dei siste tre åra, Manu Torres, er klar for Brann, der han går inn i Lars Arne Nilsen sitt trenarapparat.

Også keepertrenar Ronny Osnes er på utgåande kontrakt med Hødd. Dermed er klubben i den spesielle situasjonen at alle tre keeperane, pluss keepertrenaren er på utgåande kontrakt. I tillegg har Frode Gjerde tidlegare trappa ned sitt engasjement.

Les også: - Vil gjerne sjå kven som er betre

Då Vikebladet Vestposten snakka med André Nevstad sa han at klubben har snakka godt både med Ronny Osnes og Manu Torres om deira framtid, men at ingenting var konkret. Med Torres klar for Brann frå 2016, må Hødd truleg ha inn to nye personar på trenarsida.

– Det er mange som kan tenkje seg å kome hit for å vere ein del av trenarteamet i Hødd, meiner Nevstad.

Ronny Osnes (bak til venstre) er på utgåande kontrakt i Hødd. Det same gjeld Ole Monrad Alme, Jan Lennart Urke og Aslak Falch. Frode Gjerde (bak til høgre) har trappa ned arbeidet med Hødd-keeperane.