Årsaka er visse vanskar med å koordinere treningane på Hareid-grusen i høve til andre Hareid-lag. Høddvolltreningane blir på mandag og torsdag så seint som klokka 21. Det er ikkje bestemt kor lenge utover våren dette opplegget skal vere.