Tare-cup er venta å samle vel 2500 spelarar i alderen 6 - 12 år, fordelt på 257 lag og 48 klubbar. Turneringa, som finn stad inne i Sparebanken Møre Arena, der den største innandørsturneringa for denne aldersgruppa i Møre og Romsdal.

Det burde dermed vere duka for mange flotte fotomotiv og vi oppmodar alle som tek turen til  Tare-cup til å fange artige, rørande og stolte augeblikk med kamera og sende desse til redaksjon@vikebladet.no i løpet av helga. Så legg vi dei etter kvart ut på nettavisa vår, vikebladet.no.

Legg gjerne ved nokre ord om kven som er med på biletet, kva lag dei spelar på eller kvar dei er i frå.

Det er IL Hødd Fotball som arrangerer turneringa, og saman med sponsormidlane er Tare-cup den sørste inntektskjelda til klubben si breiddeavdelinger. 150 frivillige skal vere med og syte for at dette vert eit vellukka arrangement.