– Det har vore mykje trening og mykje hardt arbeid

foto