Kallar inn til ekstraordinært formannskapsmøte

Ulsteinordførar Knut Erik Engh har kalla inn resten av formannskapet til eit kort ekstraordinært formannskapsmøte. Føremålet med møtet er å vedta retningsliner for ekstraordinært kommunalt næringsfond i samband med Covid-19. Møtet blir førstkomande tysdag, og skal gjennomførast som fjernmøte, sidan fleire av formannskapsmedlemene framleis er på ferie. Engh skriv at for at fondet skal kunne få verknad snarast råd er det behov for å få dette vedteke i god tid før det første ordinære formannskapsmøtet.