Juletradisjonane som forsvann

Fleire av juletradisjonane våre er gamle og seigliva, medan andre har forsvunne ut av tida. Kva skal eigentleg til for at vi held fast ved ein tradisjon?

Pengar til tribune og granulatfangar

Hasundgot IL fekk 40.000 kroner i førjulsgåve frå Sparebanken Møre.

Meiner næringslivet og regionen elles treng ei handsrekning:

– Hafast må på plass – det blir berre endå meir tydeleg no

Oppgitt over at Teknisk Allmenne Fag ved UVS blei vedtatt kutta av fylkespolitikarane:

– Signaliserer at dei ikkje ønskjer å bygge opp under industrien på Søre Sunnmøre

Opnar juleutstilling med Venezia-skisser frå 70-talet

- Eigentleg har eg ikkje lyst til å selje dei