Tema

fredag 11.06 2021

Leiar:

Det er på høg tid at museet får nasjonal status

torsdag 10.06 2021

Hareid Group med nyutvikla anlegg for landstraum:

Leverer til to lokale verft

I løpet av kort tid har Hareid Group levert eit nyutvikla anlegg for landstraum til Myklebust verft, og signert avtale med Larsnes Mekaniske Verksted om levering av tilsvarande anlegg.

Bigset

Fylket ser at noko må gjerast

Møre og Romsdal fylkeskommunen svarer Foreldreutvalet ved Bigset skulen at dei er einige i at forholda rundt Bigset skule bør utbetrast.

onsdag 09.06 2021

Tre parti kom med gladmelding til Ishavsmuseet

tirsdag 08.06 2021

Har starta planlegginga av nytt løp på Hareid

Hareid IL er i gang med planlegginga av ei stadionmil for mosjonistar på Hareid stadion.

mandag 07.06 2021

Roger (83) frå Hareid landa storlaksen i Eidselva. - Denne har eg lengta etter i snart sytti år

Årets (førebels) største laks i Eidselva i Nordfjord vart fiska søndag ettermiddag.

søndag 06.06 2021
1

Brennande sjeler

torsdag 03.06 2021

Ber både privatpersonar og næringsdrivande passe på:

- Ein må også førebyggje brann på utsida av bygningar

Live Gandborg, branningeniør i Hareid og Ulstein Brannvesen åtvarar mot å ha søppeldunkar og kontainarar ståande heilt inntil bygningar. Seks av ti kontainer- og søppeldunk-brannar er påsett.

onsdag 02.06 2021

Vidare solid ordreinngang for Ulmatec:

– Vi gjer kloke investeringar i den tida vi står i

Med fleire nyutvikla produkt i porteføljen – og ei god ordrebok – ser 2021 allereie ut til å bli eit godt år for verksemda på Raffelneset. Fleire utvidingsprosjekt er også i kjømda.

tirsdag 01.06 2021

Sommarles

I dag går startskotet

I dag, 1. juni, går startskotet for årets Sommarles. Gjennom å lese kan borna samle seg både digitale og fysiske premiar.

mandag 31.05 2021

Filma mopedar utan lys og ein passasjer som sat i bilvindauget. - Eg trur eg var borti å banne då eg såg dette

- Det er sjeldan eg brukar sterke ord, men eg trur eg var borti å banne då eg såg denne køyringa, seier ein tipsar til Vikebladet Vestposten.

torsdag 27.05 2021

Han steppar inn som kommuneoverlege i Hareid

onsdag 26.05 2021

– Det gjer eit sterkt inntrykk på tilsette å høyre folkevalde uttrykke manglande tillit

Ber inn til open dag med fotballgolf

tirsdag 25.05 2021

Studierom blir brukt til koronatesting, leiaren i ungdomsrådet kravde svar frå politikarane

fredag 21.05 2021

– Endeleg opna biblioteket

Dugnad og pengar frå "rik onkel" kan berge dette prosjektet på Hareid

torsdag 20.05 2021

Vil vite fordelar og ulemper ved å avslutte brannvernsamarbeidet med Ulstein

Gler seg til endeleg å ta imot nye og gamle boklånarar i nye lokale

onsdag 19.05 2021

– Ja, Hareid har blitt ein betre kommune

Resultatet på årets innbyggarundersøking tyder på at innbyggjarane i Hareid er meir fornøgde med kommunen enn dei var for to år sidan.

SSR og brannvesenet meiner dei har funne årsaka til brannen i ein søppelkonteinar på Hareid

mandag 17.05 2021

Vurderer å oppgradere veg - det vil truleg koste over 10 millionar kroner

Hareid kommune vurderer å oppgradere den kommunale vegen.

Glimt frå feiringa i Hareid

søndag 16.05 2021

Hareid kommune går ein million i minus kvar månad

Politikarane etterlyste tiltak og handlekraft då dei fekk høyre at Hareid kommune ikkje greier å halde seg innanfor budsjettet.

lørdag 15.05 2021

Det er berre å stålsetje seg, for det blir garantert rabalder i begge kommunar

Kommuneøkonomi er tema i leiarartikkelen denne veka.

tirsdag 11.05 2021

– Barnetrakk er viktig opplæring i lokaldemokrati

søndag 09.05 2021

Framleis liv og lyd i korpsa

Det er til saman ti korps i Hareid og Ulstein. Korona-året har vore utfordrande for alle, både dei seks skulekorpsa og dei fire vaksenkorpsa.

lørdag 08.05 2021

Har tilsett fleire nye og satsar ytterlegare på kapitalforvaltning:

Banken tilset fleire og satsar endå meir på kapitalforvalting

fredag 07.05 2021

Opna Hareid si nye storstove fredag. Sjå bilde:

- Eit veldig etterlengta hus

No opnar Hareid Helsehus

Helsehuset - steg for steg

 Helsehuset – Hareids nye sentralnervestasjon

I dag fredag 7. mai er det offisiell digital opning av Helsehuset på Hareid. Huset er alt blitt bygda sin sentralnervestasjon.

onsdag 05.05 2021

Han blir ny fastlege i Hareid. - Eg gler meg til å jobbe saman med systera mi

Ordna blomster på Hareid

Det har vorte ein tradisjon og eit sikkert vårteikn at gjengen i Hafest plantar blomster i Hareid sentrum.

søndag 02.05 2021

Desse konfirmerer seg i Hareid neste helg

onsdag 28.04 2021

Ber alle følgje smittevernråda

tirsdag 27.04 2021

Vil bidra til at brønnbåtreiarlaget når nye høgder:

– Godt å vere på plass i Intership

Som ny marknadsdirektør ønsker Joar Gjerde å bidra til å utvikle Hareids-verksemda Intership vidare. Han trur det framleis er mykje uforløyst potensial innanfor brønnbåtnæringa.

mandag 26.04 2021

Sola skin, og det er fleire lokale turar du kan vere med på

Nesten heile Hareid kan vere kopla til fiber innan neste år

– Skal vi ta vare på og utvikle gode lokalsamfunn, er vi alle avhengige av stabilt, sikkert og raskt breiband.

Hareid kommune er utan lovpålagt teneste, fylkeslegen vil ha svar på korleis dette skal løysast

søndag 25.04 2021

Hus langs Køyrevegen og Gamle Brandalsvegen på Ytre Hareid - truleg i 1958

Debuterte for AaFK

fredag 23.04 2021

– Om ein vil ete laks må ein tole at han vert produsert også

Hareid formannskap var splitta i synet på om og kvar ein bør leggje til rette for oppdrett.

Innbyggjarundersøkinga går ut i postkassene neste veke

Innbyggjarundersøking

Saniteten stiller opp

Hareid Sanitetslag deler ut innbyggjarundersøkinga i postkassene til innbyggjarane som ikkje kan svare digitalt.

torsdag 22.04 2021

Gladmelding frå halvmaraton-arrangørane

Søre Sunnmøre godt representert:

Klare for Venstre-landsmøte - frå Ulsteinvik

onsdag 21.04 2021

Meiner mange bør få justert verdivurderingane på husa sine:

– Eit enkelt grep for å unngå å betale for mykje skatt

Med levering av skattemeldinga like rundt hjørnet, der fristen er 30. april – meiner eigedomsmeklar Kjell Einar Hatløy at fleire bør sjekke kva bustadane deira eigentleg er verdt – slik at ein ikkje betalar for mykje skatt.

Kollektivtransport

Kollektivtrafikk: "Er det verkeleg slik vi vil ha det?"

No blir det fart på breibandet

Særleg dei sørlege delane av Hareid har hatt dårleg tilgang på breiband, men no skal dette betre seg.

Han har leia reinhaldsverket i tretten år, no har seksten søkjarar meldt seg til å ta over

tirsdag 20.04 2021

Formannskapet gjorde seg om til kommunestyre for å få fortgang i pengeutdelinga

mandag 19.04 2021

Sommarskule:

Vil gje eit positivt løft

Hareid kommune inviterer inn idrettslag og andre frivillige lag og organisasjonar til å vere med å organisere sommarskule for born og unge.

torsdag 15.04 2021

Ny rettsinstans skal behandle søksmålet frå dei fem søskena

fredag 09.04 2021

Streik i transportsektoren kan råke buss- og ferjeavgangar frå søndag

Spenncon:

Går tilbake til lokal styring i Hjørungavåg

onsdag 07.04 2021

Både i Ulstein og Hareid går ein over til å sende vaksinasjonsinnkalling via SMS:

– Viktig at dei som ikkje vil ha vaksine gir beskjed

Dei rundt 250 personane som skal vaksinerast i Ulstein i veke 15 vil anten få ein SMS eller ein telefon med innkalling. I Hareid kom ein i gang med SMS-innkalling like før påske.

tirsdag 30.03 2021

– Det er viktig at folk kjenner seg høyrde, og så må vi unngå at politisk arbeid blir oppfatta som litt lukka

mandag 29.03 2021

Vedtok handlingsplan mot vald i nære relasjonar

tirsdag 23.03 2021

Tente over 20 millionar kroner meir i 2020 enn året før:

- Får nok aldri eit slikt år igjen

Daglegvarehandelen Eurospar Hareid kunne vise til særs god inntening og eit solid resultat i 2020.

mandag 22.03 2021

God start på 2021 for eigedomsmeklarane – marknadsleiaren har selt 48 bustader så langt:

– Det har verkeleg vore ein draumestart på året

Framleis låg rente på bustadlån og gryande optimisme i regionen har gjort starten på 2021 god for dei lokale meklarhusa. 2020 blei heller ikkje så verst – sjølv med koronapandemi og oljeprisfall.

tirsdag 02.03 2021

Hareidsbedrift tek over denne restauranten i Ulsteinvik

torsdag 25.02 2021

Lensmannen i Hareid og Ulstein

Færre lovbrot i Hareid og Ulstein i fjor. Slik forklarer lensmannen nedgangen

torsdag 18.02 2021

Olav (43) er ny toppsjef i Hareid Group.

tirsdag 09.02 2021

Husstandar har vore utan vatn i dagevis, problema er enno ikkje løyste

torsdag 04.02 2021

Held fast på at sjukeheimsplassar må takast vekk og gjerast om til bukollektiv

Mange eldre roper ikkje høgt, no er det oss ”bonna” som må rope

Kommunedirektøren i Hareid har foreslått å redusere talet på sjukeheimsplassar med åtte og gjere om seksten plassar til bukollektiv. Det er tema i dette lesarinnlegget.

fredag 29.01 2021

Hareids-reiarlaget Intership veks med uforminska fart:

– Vi må jo konkludere med at starten på året har vore bra – og at 2020 blei eit veldig godt år for oss

tirsdag 19.01 2021

Gir seg som sjef i SSR, får andre arbeidsoppgåver i selskapet

mandag 11.01 2021

Nesten fire hundre starta det nye året med å sjekke seg for koronasmitte

tirsdag 22.12 2020

Øvrelidsøskena går vidare i rettssystemet etter nederlaget i tingretten

fredag 18.12 2020

Førebur seg til koronavaksinasjon

tirsdag 15.12 2020

Mange testa seg

onsdag 25.11 2020

Sparebank 1 Søre Sunnmøre blir Sunnmøre Golfklubb sin hovudsponsor:

- Saman skal vi løfte golfklubben til nye høgder

Tysdag denne veka formaliserte dei to partane samarbeidsavtalen, og det er allereie store planar på gang. Snart kan ein spele golf heile året, i ein eigen golfsimulator på klubbhuset – og populære footgolf blir også ein del av tilbodet på Hovden.

lørdag 21.11 2020

Stilte spørsmål ved dei føreslegne budsjettkutta i velferdssektoren:

- Gir meg ei dårleg magekjensle

mandag 26.10 2020

Ministerbesøk til Hareid

– Me er aldri i mål, eg lovar å lytte godt, så får me kome tilbake om dei treng meir

lørdag 24.10 2020

Jets slår ikkje 2019-rekorden – men styrer mot eit betydeleg overskot:

– Vi har så langt i 2020 kome utruleg godt ut av det

Administrerande direktør Øyvind Tørlen meiner heile Jets-organisasjonen skal ha honnør for innsatsen og lojaliteten i det krevjande «annleis-året» 2020.

tirsdag 20.10 2020

Mari Ann skal vere diakonvikar. - Eg har aldri vore redd for å møte menneske i sorg

torsdag 24.09 2020

Hareid kommune har kjøpt investert i ny teknologi:

– Desinfeksjonsroboten kan potensielt redde liv

Roboten, som av produsenten blir kalla for innovasjon av tradisjonell smittevask, fjernar alt av mikroorganismar i eit rom – og vil vere uvurderleg i kampen mot til dømes koronaviruset, meiner Robert Kjøde.

tirsdag 08.09 2020

Har søkt om Vinmonopol

onsdag 26.08 2020

Satsar på opning av den nye Coop Extra-butikken på Hareid i mars 2021:

- Ein byrjar å sjå konturane av det nye bygget no

Eigedomsdirektør i Coop Nordvest, Lars Ove Valaas-Breivik, fortel at det er god framdrift i prosjektet med å setje opp eit flunkande nytt daglegvarebygg i sentrum av Hareid.

tirsdag 25.08 2020

Fem Hareids-bedrifter går saman om å arrangere Hareidkonferansen 1. oktober:

– Dette gler vi oss veldig til

torsdag 13.08 2020

Vekst i Hareid

Studietur til Rauma

Onsdag reiste ein delegasjon frå Hareid til Rauma for rå lære om godt samspel mellom næringsliv og kommune.

tirsdag 30.06 2020

Hareid Group gjekk i pluss i 2019: - Dei mest krevjande prosjekta er no avslutta

onsdag 17.06 2020

Marit er «supervert» på Airbnb – og gjer det ho kan for at folk skal utforske dei ulike attraksjonane kommunen har å tilby:

– Eg framsnakkar Hareid til alle som kjem hit

Sidan sommaren 2018 har Marit Kvammen (77) leigd ut det gamle gardshuset på eigedomen sin på Kvammen via den nettbaserte utleigetenesta Airbnb.

mandag 18.05 2020

Raskaste formannskapsmøtet på lenge

lørdag 16.05 2020

Vil skjerme sektor for samfunnsutvikling frå innsparing

tirsdag 05.05 2020

Hareid Group har også måtte permittere tilsette – men er ikkje så hardt råka som dei hadde frykta:

– Vi har vore gjennom fleire brottsjøar før – og skal klare å stå av denne også

Det seier konsernsjef Karsten Sævik i Hareid Group om situasjonen. Med øvste ansvar for rundt 700 tilsette ser han det som ei viktig oppgåve å lose organisasjonen trygt gjennom koronakrisa.

onsdag 29.04 2020

Skal utvikle prosjekteringsgrunnlag for bru over Sulafjorden

La det runge mellom bakkar og berg

lørdag 25.04 2020

Lotteri og livesending skal gi pengar i kassa

Matsal og sosialt samvere på Holesandhytta plar vere eit populært tiltak i sommarhalvåret, men i år ser det mørkt ut.

Skulestart

– Borna skal kjenne seg trygge

fredag 17.04 2020

Sel friluftsopplevingar på to hjul:

Håper at Noregs-ferie blir det store i år

torsdag 16.04 2020

Det vert ikkje "Opplev Hareid" i år

torsdag 09.04 2020

Arbeidsløysa i Hareid og Ulstein går noko ned: - Det er positivt, men det har si forklaring

tirsdag 31.03 2020

Arrangerte tiltakspakke-webinar for næringslivet:

- Vi er inne i ei særs krevjande tid no

mandag 30.03 2020

Hareid Group-konsernsjefen:

- Det farvatnet vi seglar i no bringar mykje usikkerheit med seg

lørdag 28.03 2020

Likar å vere i teneste for folk

fredag 27.03 2020

Rekordstor ordreinngang hittil i år: - Vi ser an situasjonen veke for veke

lørdag 21.03 2020

Koronasituasjonen råkar også drosjene

torsdag 19.03 2020

Så mange er testa for koronavirus i Hareid og Ulstein førebels

tirsdag 10.03 2020

Kokk`n Roll på plass i trafikkterminalbygget på Hareid: – Vi vil skreddarsy gode matopplevingar

Ber ordføraren ta grep

Ber ordføraren ta grep om skummel vegstrekning

Rasofiel-statue sit korona-fast i Kina

Avdukinga må utsetjast

torsdag 05.03 2020

- Eigentleg gir eg meg drollan i om bileta blir selde., seier Anne Marie (92)

tirsdag 25.02 2020

Biskopen "døypte" Barbro

fredag 21.02 2020

Helsehuset

Presenterte Hareid si nye storstove

onsdag 19.02 2020

Kan reparere, slepp skifte alt

450 kvm av Hareid skule vart skadd i brannen før jul. Målet er at alt skal vere fiksa til skulestart etter sommarferien.

Rådmann Ragnhild Velsvik i Hareid:

- Hareid treng ikkje vere beskjedne

Lokal reiselivssatsing

mandag 17.02 2020

Trufaste tilsette i Hareid Elektriske

Har arbeidd i lag i over 300 år

fredag 14.02 2020

Björn Östbye er massør, personleg trenar og holistisk livsstilscoach:

– Å jage etter status og materielle verdiar er ikkje sunt

torsdag 13.02 2020

Positiviteten er stor på Ytre Søre: – Vi har god fart inn i 2020

søndag 29.12 2019

Sjå 158 glimt frå sluttspelet av Grendacupen

"Karanje ; - )" var ikkje til å stoppe

Egenverdi var sterkast

Inga gangsperre i gutefinalen for Gongspærre

Tikka Mo Salah til topps med stil

lørdag 28.12 2019

Grendacupen er godt i gang

søndag 22.12 2019

Ny trenar kom på plass før jul

lørdag 14.12 2019

Fekk ikkje fleirtal for å legge ned barnehage

- Budsjettet er svært stramt og det skal lite til for at ein går på ein sprekk

torsdag 12.12 2019

Vil ha inn private aktørar i utbygginga av Holstadfeltet

Kommunestyret vedtok å avslutte kommunen sitt arbeid med utbygginga og vil ha inn private aktørar før ein går vidare.

Rådmannen ville opp 1 promille i år og ytterlegare opp i 2021

onsdag 27.11 2019

Hareid formannskap

Går inn for at alle krinsar skal ha tilgjengelege bustadtomter

tirsdag 26.11 2019

Seniorgruppa i Hareid IL bidreg stort med dugnadsarbeid for idrettslaget:

– Vi meiner sjølve at vi gjer ein «nauta» god jobb

Hareid IL si seniorgruppe gjer uvurderleg dugnadsarbeid for idrettslaget, og har denne veka lagt nytt golv på klubbhuset.

torsdag 21.11 2019

Skyt opp felles fyrverkeri i Hareid også

søndag 17.11 2019

Rydda skog rundt Vonheim:

– Ønskjer at folk brukar området

Laurdag starta jobben med å rydde skog rundt Rasofielgarden. Arbeidet vil halde fram og Vonheims Venner seier ikkje nei takk til fleire hjelparar.

lørdag 16.11 2019

Møter Spjelkavik 2 søndag

– Når vi gjer noko så inngripande, så må ein gjere det fullt og heilt etter lova

torsdag 14.11 2019

Fredrik Aursnes tok gull i Eliteserien med Molde:

– Vi har ikkje gått på dei store smellane og sjølv på dårlege dagar så har vi ofte vunne til slutt

"Ser det som nødvendig å kunne starte prosessen med ekspropriasjon"

onsdag 13.11 2019

Stort engasjement rundt fotballgruppa:

– Det er frykteleg mykje entusiasme i fotballgruppa, berre ein får organisert seg skikkeleg

tirsdag 12.11 2019

Fotballgruppa vart tvinga til to leiarbyte i løpet av 2019. No er det nye fotballstyret klart

Årleg møte i fotballgruppa

Blant samarbeidspartnarane til den nyopna FN-framtidslaben på NMK:

– Teknologien vår er super-relevant i høve fleire av berekraftsmåla

Jets Vacuum AS ser enormt vekstpotensiale for mobile løysingar:

– Då vi byrja med dette for ti år sidan, var det ingen som hadde høyrt om det. No er det verkeleg i ferd med å ta av

mandag 11.11 2019

Etter to sølv på rad gjekk Molde og "Aurs" til topps i Eliteserien

lørdag 09.11 2019

Spring Nordisk Meisterskap i Finland

tirsdag 05.11 2019
21

– Det er sporten eg lev for og det eg brukar mesteparten av tida mi på

Bakken på inntektstoppen i Hareid

mandag 04.11 2019

2019 blir nok eit rekordår for Dimo AS - går mot utviding på Hareid igjen:

– Vi ser føre oss ei omsetning på over 100 millionar kroner

Har tre "matchballar" etter siger over Kristiansund

fredag 01.11 2019

Hareid satsar på gutane

Skal byggje flunkande ny Coop Extra-butikk, men må ha svar frå Hareid kommune:

– Vi har ein god dialog med Hareid kommune kring vegen vidare

onsdag 30.10 2019

Vinterkarusellen:

Vinterkarusellen startar laurdag

tirsdag 29.10 2019

I troppen til terreng-nordisk

mandag 28.10 2019

Top Fix i nye lokale:

– Eg må jo vedgå at det var litt vemodig å få beskjed om at bygget skal rivast

onsdag 23.10 2019

Strekninga Hareid-Sulesund:

Nye ferjer utan skikkeleg mobildekning i salongane

Eit skilt ute på dekk fortel at du kan lade mobilen inne i ferjesalongen. Det provoserer pendlaren Håvard Vågen Veddegjerde, for inne i salongen er det ikkje skikkeleg mobildekning.

tirsdag 28.05 2019

Ny Park under utarbeiding i Hareid sentrum:

- Skal trekke folk til Hareid

Til hausten startar arbeidet med å forme ein park i Hareid sentrum. – Parken skal bli ein god attraksjon, lovar Christina Steffenssen i Hareid kommune.

lørdag 18.05 2019

Golfklubben ønskjer fleire medlemmar:

– Det er ein alle tiders klubb med fantastiske medlemmar

torsdag 16.05 2019
6

Opnar torsdag i neste veke:

Gler seg til nyopning av Eurospar Hareid

lørdag 11.05 2019

Hareid IL:

Ønskjer fleire jentelag

torsdag 09.05 2019

Emblem-Hareid:

Emblem avgjorde kampen med vakker volleyscoring