Tema

torsdag 02.12 2021

Smitte på Hareid ungdomsskule

søndag 28.11 2021

Ordføraren la fram eige budsjettframlegg

Det interkommunale barnevernet:

- Bekymringsfull meldingsauke

Det interkommunale barnevernet (Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda) la fram ein tilstandsrapport for kommunestyret i Ulstein torsdag – og la ikkje skjul på at talet på meldingar dei får – både i Ulstein og Hareid – aukar urovekkande mykje.

lørdag 27.11 2021

Debatt kring busetting av flyktningar

Det vart debatt i Hareid formannskap då dei skulle diskutere kor mange flyktningar kommunen skal busette dei komande åra.

Hapark slit økonomisk

Oskar Grimstad orienterte Hareid formannskap som eigarar om stoda i Hareid parkeringsselskap AS.

fredag 26.11 2021

Kva promille har Hareid?

Fire nye smitta i Hareid siste veka

torsdag 25.11 2021

IMDi oppmodar Ulstein og Hareid om å busette flyktningar

Inviterer til julelystenning og julehandel i sentrum:

– Velkomen til Hareid

Fredag kveld blir det både tenning av julegrana, julestjerna i Melshornlia og julelysa i sentrumsgatene. Elles framover vil det bli aktivitetar og arrangement som skal bidra til ei fin førjulstid for innbyggjarane i Hareid.

tirsdag 23.11 2021

Inviterte til digitalt folkemøte rundt budsjettet for 2022:

– Det blir ei krevjande omstilling vidare

Sjølv om Hareid kommune driv svært effektivt - er blant anna lånegjelda høgare enn den bør vere. Dette og fleire tema blei tatt opp under det digitale folkemøtet kommuneadministrasjonen inviterte til tysdag.

mandag 22.11 2021

Vasstanden i Snipsøyrvatnet:

– Før Riseelva tilbake til sitt gamle elveløp

fredag 19.11 2021

Håper å vere fulltalige over nyttår

Vidar Vollsæter på Hareid legesenter stadfestar at legane har det travelt.

onsdag 17.11 2021

Desse vil bli økonomikonsulent i Hareid

mandag 15.11 2021

– Viss me får meir pengar bør dei gå til å byggje opp fond

Det blir lagt opp til eit stramt budsjett for Hareid, men det skal ikkje kuttast eksisterande stillingar.

fredag 12.11 2021

Meinte at humla bør få suse meir i kommunen

onsdag 10.11 2021

Slik svarer NAV-leiaren på kvifor dei avkortar barnetrygda for dei som får sosialhjelp

tirsdag 09.11 2021

Hareid vil gjerne vere med på dette neste år

fredag 05.11 2021
4

Uroa over høg vasstand i Snipsøyrvatnet

mandag 01.11 2021

Selde eigedom for nesten sju millionar

tirsdag 26.10 2021

Diskusjon om garanti

Hareid kommunestyre godkjende ny finansieringsplan for turnhallprosjektet til Hareid IL.

mandag 25.10 2021

Ulstein og Hareid bytta plass i toppen – samla inn mest i fylket:

Best i Møre og Romsdal

Ulstein samla inn flest TV-aksjonskroner per innbyggjar, av alle kommunane i Møre og Romsdal. Hareid var nest best. Det er begge innsamlingsleiarane strålande nøgde med.

Samla inn 80.000 kroner til TV-aksjonen:

Ordføraren farga rektoren sitt hår rosa

Hareid-ordførar Bernt Brandal stilte opp som frisør då rektor Hege Tretnes skulle få rosa hår måndag. Ho hadde nemleg lova elevane ved Hareid skule at ho skulle farge håret dersom dei klarte å samle inn meir enn 75.000 TV-aksjonskroner.

La halvanna million på bordet til Bakkevegen

søndag 24.10 2021

Dette vart konklusjonen om straumrekninga til Polarstar

Men eventuell vidare støtte må sjåast på i samband med busjetthandsaming.

lørdag 23.10 2021

Ein heilt spesiell stemnefest

19-åring var raskast rundt Snipsøyrvatnet

fredag 22.10 2021

- Vi kunne risikere at vi måtte avlyse tre dagar før, og den sjansen torde vi ikkje å ta

Helseplattformen:

– Eg håpar vi raslar nok med sablane til at dei vaknar i Oslo-bygda

Tidtakarsystemet ligg koronafast i Tyskland, men laurdag blir det uansett løp

Det tradisjonsrike løpet går igjen under siste helg i Hareidsstemna.

torsdag 21.10 2021

Har signert leigekontrakten – no kjem Mjøl & Meir til Kjøpmannsgata:

– Vi gler oss veldig

I vinter kunne lokalavisa melde at Ulshav AS ønskte å etablere eit bakeriutsal på Hareid. Torsdag blei leigekontrakten på lokalet i Kjøpmannsgata signert. Det betyr også at det kjem på plass viktige tiltaksplassar i Hareid kommune, noko Ulshav er glade for å kunne tilby.

onsdag 20.10 2021

Hareidsstemna:

Endeleg musikal: – Det blir ikkje to år til neste gong

tirsdag 19.10 2021

Gjorde funn som kan vere 2000 år gamalt: – Ei lita forteljing i den store samanhengen

torsdag 14.10 2021

Dette vil Helseplattformen koste kommunane

tirsdag 12.10 2021

Populært å arbeide med psykisk helse og rus

– Eit friskt fråspark frå hareidsordføraren

9 søkjarar på jobb som helsesjukepleiar

mandag 11.10 2021

Utsett Helseplattformen til staten tar rekninga

Hareid formannskap vedtok samrøystes at kommunen bør utsette vidare arbeid med Helseplattformen. Og dei trur fleire kommunar vil følgje etter.

lørdag 09.10 2021

Pensjonert lege får forlenga vikariatet

onsdag 06.10 2021

Vil selje hotellet: – No er det på tide å gje stafettpinnen vidare

mandag 04.10 2021

Denne bustaden vart selt for 5,45 millionar

torsdag 30.09 2021

Ulstein er den mest opne kommunen i fylket

Ulstein er også den femte mest opne kommunen i heile landet, ifølgje Åpenhetsbarometeret 2021.

onsdag 29.09 2021

Bad kommunen finne løysingar på kort og lang sikt

Ranja Dimmen Alme (Folkelista) og Ragnhild Nedrelid (Ap) melde frå om at dei er særs uroa over trafikksituasjonen fleire stader i kommunen.

tirsdag 28.09 2021

Spurte kvifor Hareid ikkje hadde søkt

Oskar Grimstad synest kommunen må vere meir vakne og søkje om midlar.

– Robek er ikkje ein artig plass å vere

– Alle pilane peikar feil veg, sa Sissel Hol frå statsforvaltaren då ho skildra økonomien til Hareid kommune for formannskapet sist måndag.

mandag 27.09 2021

Meiner nabokommunane bør sleppe dyrare drivstoff

lørdag 25.09 2021

Ungdomsklubben er stengt på grunn av vasslekkasje. No ønskjer Pravin (17) eit større og betre lokale

onsdag 22.09 2021

Opplaget aukar: – Eit klapp på skuldra til heile staben

tirsdag 21.09 2021

Huset sitt siste kapittel gav verdifull trening for brannvesenet

fredag 17.09 2021

Søkte om å få selje øl i nettbutikk, dette svarte dei folkevalde

torsdag 16.09 2021

Nytt smittetilfelle i Hareid

onsdag 15.09 2021

No får denne og 16 andre barnehagar nye eigarar

tirsdag 14.09 2021

Nytt verv til Berte Holstad Engen

Sjå korleis dei ulike krinsane i Hareid røysta

Framstegspartiet var størst i alle krinsane i Hareid kommune, men aller størst i sentrumskrinsen.

mandag 13.09 2021

Stortingsval 2021

Slik røysta Hareid - sjekk resultata

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Hareid. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.

Framleis uvisst kva prisen blir for Helseplattformen

– Dette er det beste i dagens situasjon, sa Christer Mjåset om Helseplattformen, som skal gjere det lettare for legar og sjukehus å utveksle informasjon om pasienten.

søndag 12.09 2021

Håper på folkeleg debatt om oppdrett

Hareid kommune tenkjer å ha eit folkemøte om kystsoneplanen når dei kjem lenger ut i prosessen.

fredag 10.09 2021

Rekordhøg førehandsrøysting

torsdag 09.09 2021

Ishavsmuseet Aarvak

Fått fast post

Etter ein lang kamp har Ishavsmuseet Aarvak blitt ein fast post på statsbudsjettet. Der står det ein million. – Det betyr mykje. Det skaper føreseielege rammer, takkar Webjørn Landmark og Willy Nesset.

onsdag 08.09 2021

Stilte krav til fylkespolitikarane

Vekst i Hareid arrangerer gründertreff på Skaparhuset:

- Må samarbeide over kommunegrensene

Skaparhuset blir arenaen når Vekst i Hareid i samarbeid med Hoppid.no arrangerer gründertreff torsdag 16. september. I alt to slike treff haldast i haust.

tirsdag 07.09 2021

Ulsteinordføraren er glad, men ikkje overraska

mandag 06.09 2021

Slik vil kommunane vaksinere også dei mellom tolv og atten år

fredag 03.09 2021

Minneord:

Einar Holm har ved si politiske gjennomslagsevne prega utviklinga i Hareid på ein særskilt måte

Einar Holm 1933 - 2021

Spenncon Hjørungavåg med rekordstor ordre:

Ser lyst på arbeidssituasjonen fram til neste påske

Alta Handelspark blir Spenncon Hjørungavåg sitt største underentreprenørprosjekt nokosinne – til ein ordreverdi på heile 68 millionar kroner. Totalt 2.500 betongelement av ulike storleikar skal fraktast med båt til Alta.

onsdag 01.09 2021

Dette huset vart seld for 5,7 millionar

tirsdag 31.08 2021

Måtte utsetje behandlinga av Øvrelidsaka

– Det er så godt å ha noko anna enn pallar å sitte på

mandag 30.08 2021

Lokkar med bollar og kveldsope for å få ned trykket på valdagen

– Eg har høyrd sjølv at folk som elles røystar på valdagen, vil førehandsrøyste i år, seier ulsteinordførar Knut Erik Engh.

Nok ei runde i retten for Øvrelidsøskena. - Det blir både tungt og nervepirrande

fredag 27.08 2021

Overrekte plakett til Brandal grendehus:

- Eit flott og viktig bygg for heile bygda

Kulturminnefondet gjorde i mars 2018 eit vedtak om å tildele Brandal grendehus heile 573.000 kroner - som skulle nyttast til å utbetre taket på den tidlegare skulebygninga. Denne veka var representantar for den statlege tilskotsordninga på plass for å sjå resultatet.

Vil gje støtte til private feietenester

torsdag 26.08 2021

Tampenbuda får 1 million kroner frå Kulturminnefondet

Den statlege tilskotsordninga slår på stortromma og gir prosjektet til Oskar Grimstad 1.000.000 kroner - som først og fremst skal nyttast til utskifting av taket. - Dette betyr utruleg mykje, sa ein takksam Grimstad.

onsdag 25.08 2021

Fleire ønskjer å bli brannkonstabel

tirsdag 24.08 2021

Desse ønskjer å bli fysioterapeut i Hareid

mandag 02.08 2021

– Dette er høgdepunktet på den vesle turneen vår

Frp-poltikarar fekk eit innblikk i både ishavshistorie og arbeidet med å bevare Polarstar då dei vitja Ishavsmuseet i Brandal.

søndag 01.08 2021

Sjå kva eigedomar som fekk nye eigarar i juli

torsdag 29.07 2021

Ungdomsklubben råka av vasslekkasje på Hareid rådhus:

- Utruleg trist at dette skulle skje

Det seier leiaren i ungdomsrådet i Hareid, Pravin Selva. Sjølv om lokala til ungdomsklubben skal ordnast til igjen - håper han at hendinga kan gi fortgang i oppfyllinga av ønsket om eit større lokale for ungdommane i kommunen.

torsdag 15.07 2021

Her vil dei ha einvegskøyring

mandag 05.07 2021

Sju eigedomar kosta meir enn 5 millionar

onsdag 30.06 2021

Prøver til hausten å få tak i kommunepsykolog

tirsdag 29.06 2021

– Kan ikkje skulde på koronapandemien

Skal få leige tomt til turnhall

mandag 28.06 2021

Bigseth skiftar jobb

søndag 27.06 2021

Politikarane ønskjer betre kontroll på investeringar

Berte Holstad Engen fekk gjennomslag for eit oversendingsframlegg om at Hareid kommune skal levere rekneskap på kvart prosjekt, så politikarane kan følgje betre med på kostnadene.

Økonomien til Hareid kommune lyser raudt

Årsmeldingar

Oppsummerte annleisåret

Kommunedirektør Ragnhild Velsvik Berge er stolt over at dei greidde å kome i mål med Helsehuset, midt under pandemien.

mandag 21.06 2021

Bjørlykke steppar inn som kommunalsjef

På sist formannskapsmøte i Hareid orienterte kommunedirektøren om at Cecilie Bjørlykke skal vikariere for kommunalsjef Eivind Longva, det vart difor søkt etter ny rektor ved Hjørungavåg skule.

lørdag 19.06 2021

Slik konkluderte formannskapet om kommunalt eigedomsføretak

fredag 18.06 2021

Startar med ressurslag på dagtid

onsdag 16.06 2021

Sommar på ytre Søre:

– Ganske mange tusen nordmenn har vore med, så denne historia vedkjem oss alle

tirsdag 15.06 2021

Startar opp omvisingar på kyrkjegarden og i kyrkja:

– Det er mange kulturskattar og mykje historie i Hareid – som folk bør få kjenne til

mandag 14.06 2021

Innsparingar i Hareid

Kommunen får 5 millionar i koronastøtte, men manglar 7 for å kome i økonomisk balanse

lørdag 22.05 2021

I ei tid med pandemi og kommunal armod er det viktig å merke seg dei lyspunkta som finst i området vårt.

fredag 21.05 2021

– Endeleg opna biblioteket

onsdag 19.05 2021

– Ja, Hareid har blitt ein betre kommune

Resultatet på årets innbyggarundersøking tyder på at innbyggjarane i Hareid er meir fornøgde med kommunen enn dei var for to år sidan.

mandag 17.05 2021

Vurderer å oppgradere veg - det vil truleg koste over 10 millionar kroner

Hareid kommune vurderer å oppgradere den kommunale vegen.

– La oss feire dagen og vere stolte av landet vårt, samstundes som at oss kjenner litt ekstra etter på kven oss er og kar oss vil

Glimt frå feiringa i Hareid

søndag 16.05 2021

Hareid kommune går ein million i minus kvar månad

Politikarane etterlyste tiltak og handlekraft då dei fekk høyre at Hareid kommune ikkje greier å halde seg innanfor budsjettet.

onsdag 12.05 2021

Slik fordelte levekårsutvalet 75.000 kroner

tirsdag 11.05 2021

– Barnetrakk er viktig opplæring i lokaldemokrati

mandag 10.05 2021

- Det vil bli eit løft for heile bygda

– Ei 100-årsgåve begge vegar

fredag 07.05 2021

Helsehuset - steg for steg

 Helsehuset – Hareids nye sentralnervestasjon

I dag fredag 7. mai er det offisiell digital opning av Helsehuset på Hareid. Huset er alt blitt bygda sin sentralnervestasjon.

torsdag 06.05 2021

Snart opnar eit svært spanande tilbod i Hareid: – Det blir heilt fantastisk

lørdag 01.05 2021

Legesenteret opnar 3. mai

Fredag ettermiddag stengde dørene ved det gamle Hareid legesenter for godt. Måndag morgon startar dei tilsette opp i splitter nye lokale i Helsehuset.

mandag 26.04 2021

Nesten heile Hareid kan vere kopla til fiber innan neste år

– Skal vi ta vare på og utvikle gode lokalsamfunn, er vi alle avhengige av stabilt, sikkert og raskt breiband.

søndag 25.04 2021

Hus langs Køyrevegen og Gamle Brandalsvegen på Ytre Hareid - truleg i 1958

fredag 23.04 2021

– Om ein vil ete laks må ein tole at han vert produsert også

Hareid formannskap var splitta i synet på om og kvar ein bør leggje til rette for oppdrett.

Innbyggjarundersøkinga går ut i postkassene neste veke

Innbyggjarundersøking

Saniteten stiller opp

Hareid Sanitetslag deler ut innbyggjarundersøkinga i postkassene til innbyggjarane som ikkje kan svare digitalt.

torsdag 22.04 2021

Har konkludert om legevaktsamarbeid

onsdag 21.04 2021

No blir det fart på breibandet

Særleg dei sørlege delane av Hareid har hatt dårleg tilgang på breiband, men no skal dette betre seg.

tirsdag 20.04 2021

Trudvangs siste time er komen

Kan sminkeromet bergast?

Formannskapet gjorde seg om til kommunestyre for å få fortgang i pengeutdelinga

mandag 19.04 2021

Sommarskule:

Vil gje eit positivt løft

Hareid kommune inviterer inn idrettslag og andre frivillige lag og organisasjonar til å vere med å organisere sommarskule for born og unge.

mandag 29.03 2021

Kvar skal dei tilsette på Helsehuset parkere?

søndag 28.03 2021

Ber om alternativ plassering av turnhall

lørdag 27.03 2021

Dei neste vekene vil vise om smittetrykket vil halde seg lågt i Hareid og Ulstein

onsdag 17.03 2021

Høg temperatur i formannskapet: – Robek ligg og ventar på oss i 2022, seinast i 2023

tirsdag 16.03 2021

Ressurslaget

– Vil kunne gi rett kompetanse på rett stad, til rett tid

søndag 28.02 2021

Splitta om nye valavlukke: – Dei var modne for utskifting lenge før eg kom hit

lørdag 27.02 2021

Kommunestyret grilla brannsjefen om gebyr for fyringsanlegg

tirsdag 26.01 2021

Fekk støtte til bordtennisbord og utstyr

– Dette er eit kjempetilbod for gründerar som sit på ein god idé

onsdag 02.12 2020

Desse eigedomane skifta eigar i november

lørdag 21.11 2020

Stilte spørsmål ved dei føreslegne budsjettkutta i velferdssektoren:

- Gir meg ei dårleg magekjensle

torsdag 29.10 2020

Hareid formannskap på Ålesund Airport Hotel:

La heildagsmøte til Valderøya: – Tiltaka kan bli upopulære, men det er betre å snuble i rett retning enn å gå med faste steg i feil retning

onsdag 28.10 2020

Eitt ja og eitt nei til søknadar om stønad frå ekstraordinært næringsfond

tirsdag 27.10 2020

– Dei fire områda som er foreslått er ikkje eigna til oppdrett

tirsdag 20.10 2020

Vil utgreie eigedomsselskap, men helst utan å måtte leige inn ekstern hjelp

fredag 16.10 2020

Lånegjelda har auka frå 507 til 619 millionar

– Ikkje rør Hadartun

torsdag 24.09 2020

Hareid kommune har kjøpt investert i ny teknologi:

– Desinfeksjonsroboten kan potensielt redde liv

Roboten, som av produsenten blir kalla for innovasjon av tradisjonell smittevask, fjernar alt av mikroorganismar i eit rom – og vil vere uvurderleg i kampen mot til dømes koronaviruset, meiner Robert Kjøde.

søndag 22.03 2020

Koronasmitte påvist i Hareid

lørdag 21.03 2020

Hareid endrar sine smitteverntiltak

lørdag 14.12 2019

Fekk ikkje fleirtal for å legge ned barnehage

- Budsjettet er svært stramt og det skal lite til for at ein går på ein sprekk

torsdag 12.12 2019

Vil ha inn private aktørar i utbygginga av Holstadfeltet

Kommunestyret vedtok å avslutte kommunen sitt arbeid med utbygginga og vil ha inn private aktørar før ein går vidare.

Rådmannen ville opp 1 promille i år og ytterlegare opp i 2021

onsdag 27.11 2019

Rotary måtte betale 4000 i gebyr for å setje opp gapahuk

torsdag 21.11 2019

Skyt opp felles fyrverkeri i Hareid også

lørdag 16.11 2019

– Når vi gjer noko så inngripande, så må ein gjere det fullt og heilt etter lova

torsdag 14.11 2019

"Ser det som nødvendig å kunne starte prosessen med ekspropriasjon"

søndag 03.11 2019

Oktober-oppsving i eigedomsmarknaden

fredag 01.11 2019

Hareid satsar på gutane

Skal byggje flunkande ny Coop Extra-butikk, men må ha svar frå Hareid kommune:

– Vi har ein god dialog med Hareid kommune kring vegen vidare

mandag 10.06 2019

Innbyggjarundersøking i Hareid

Hareid kommune fekk inn 844 svar på innbyggjarundersøkinga si

tirsdag 04.06 2019

Endeleg i gang med fotballhallen

tirsdag 28.05 2019

Ny Park under utarbeiding i Hareid sentrum:

- Skal trekke folk til Hareid

Til hausten startar arbeidet med å forme ein park i Hareid sentrum. – Parken skal bli ein god attraksjon, lovar Christina Steffenssen i Hareid kommune.

mandag 20.05 2019

Åtte har søkt på stillinga som jurist i Hareid kommune