Tema

lørdag 23.10 2021

Undervisning

Nynorske læremiddel no!

mandag 04.10 2021

Lesarinnlegg om diskriminering av kvinner som er prestar:

Skaden er allereie skjedd

Prestar i Den norske Kyrkja forvaltar tenesta si på vegne av felleskapen med ordningar og rammer som skal skape tillit og tryggleik. Prestar har ulike standpunkt, men kan ikkje diskriminere.

tirsdag 28.09 2021

"Det eg såg og opplevde var ikkje til å tru"

Store maritime forventningar til ny regjering

mandag 27.09 2021

Ambulant seksjon i Myrvåg

mandag 06.09 2021

Lesarbrev:

Vi treng folkevalde som jobbar for heiltidsstillingar

Visste du at deltid kan gi høgre sjukefråvær, mindre kompetanseutvikling og dårlegare kvalitet på tenestene?

fredag 27.08 2021

Frå mi side er det nulltoleranse for brot på bandtvangen

torsdag 26.08 2021

Bustadpolitikken i kommunen er imidlertid neppe slik den bør vere dersom den skal brukast til å auke tilflyttinga

tirsdag 17.08 2021

Maritimt Forum Nordvest:

Vil ha tydelegare svar om maritim politikk

Om drøye tre veker er det stortingsval. Maritim næring er ei av dei største næringane i Møre og Romsdal. Det er rimeleg å forvente at dei politiske partia har klare svar på viktige spørsmål for næringa. Vi ber difor dei fire største partia i fylket om svar på følgjande:

lørdag 24.04 2021

Behovet for endring er avgjerande, for mange bønder er det no «vinn eller forsvinn».

torsdag 22.04 2021

"Nå trenger vi frihet. Idretten må gis større frihet til å gjenoppstarte aktivitet for alle"

onsdag 21.04 2021

Kollektivtransport

Kollektivtrafikk: "Er det verkeleg slik vi vil ha det?"

tirsdag 24.11 2020

Tusenvis av arbeidsplassar vil gå tapt utan maritim tiltakspakke

Eldreomsorg

"Er det virkelig denne kvardagen vi vil gi dei eldre som er for dårlige til å bu heime, og som ikkje er i stand til å ivareta sin eigen kvardag og helse?"

onsdag 11.11 2020

Budsjett for Ulstein

"Når den økonomiske abstinensen kjem, er løysinga å plusse på med meir eigedomskatt"

torsdag 29.10 2020

Halloween er opplæring i organisert kriminalitet

lørdag 30.11 2019

Lat målet stå fast: Full avvikling av eigedomskatten seinast 2023

onsdag 20.11 2019

Autopass, galskapens system!