Tema

søndag 10.10 2021

Usemje om kven som skal ta straumrekninga

lørdag 09.10 2021

No vert det halv pris på ferjeturen

torsdag 07.10 2021

Fire fylkeslag vil ha Ulstein som KrF-leiar

tirsdag 28.09 2021

Store maritime forventningar til ny regjering

fredag 17.09 2021

Valforskar Bjarte Folkestad:

Derfor står Frp så sterkt på Sunnmøre

Beste fylke i landet. Og 8 av landets 10 sterkaste Frp-kommunar er på Sunnmøre. Kvifor er det slik?

onsdag 15.09 2021

Det er ikkje god politikk å bygge opp under skillelinjer og fordommar

torsdag 09.09 2021

Ho skrytte av engasjerte damer då ho var på krinsbesøk

tirsdag 07.09 2021

Eitt parti vart soleklar vinnar då UVS-elevane røysta

søndag 05.09 2021

Leiar:

Kvar er valkampen her lokalt, eigentleg?

fredag 03.09 2021

Minneord:

Einar Holm har ved si politiske gjennomslagsevne prega utviklinga i Hareid på ein særskilt måte

Einar Holm 1933 - 2021

torsdag 02.09 2021

Orten, Riise og Scheide:

– No er det Hafast sin tur

Tre markante Høgre-politikarar i Møre og Romsdal meiner ein må halde oppe arbeidet rundt Hareid Fastlandssamband – og sikre at fjordkryssinga frå Sulalandet til Hareidlandet blir noko av.

onsdag 18.08 2021

Open politisk debatt på Sjøborg:

Inviterer til folkemøte om framtida i havnæringane

Mafoss, Maritimt Forum Nordvest og Ulstein Næringsforum har invitert partilistetoppane i Møre og Romsdal til debatt på Sjøborg kulturhus førstkomande tysdag. Der håper ein å få svar på kva partia vil gjere i høve den framtidige veksten i havnæringane.

tirsdag 17.08 2021

Maritimt Forum Nordvest:

Vil ha tydelegare svar om maritim politikk

Om drøye tre veker er det stortingsval. Maritim næring er ei av dei største næringane i Møre og Romsdal. Det er rimeleg å forvente at dei politiske partia har klare svar på viktige spørsmål for næringa. Vi ber difor dei fire største partia i fylket om svar på følgjande:

torsdag 12.08 2021

Slik gjekk det då politikarane vart hasteinnkalla for å avgjere søknad om utvida skjenketid

onsdag 11.08 2021

Valkampen er i gang: Ap besøkte Kleven og lanserte maritimt løft

tirsdag 10.08 2021

Førehandsrøystinga til stortingsvalet er i gang frå i dag av:

– Røyst allereie no

Både av smittevernomsyn – og fordi ein ønsker å unngå kødanning på valdagen måndag 13. september – ønsker både Hareid og Ulstein kommunar at flest mogleg førehandsrøyster.

søndag 08.08 2021

Erna Solberg om pandemiberedskapen:

– Vi hadde nok ei blindsone

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at regjeringa ikkje var godt nok førebudde på koronapandemien og burde tenkt annleis om nedstenging.

lørdag 07.08 2021

Frp pustar Høgre i nakken i Møre og Romsdal

På ei fersk meiningsmåling i Møre og Romsdal fylke skil det berre eit drygt prosentpoeng mellom Høgre og Frp.

onsdag 04.08 2021

Valkortet har vorte digitalt for første gong

Denne veka har 3,5 millionar nordmenn fått dei digitale valkorta sine. Det er første gong Valdirektoratet prøver ut løysinga.

fredag 09.07 2021

Kritiserer staten for ikkje å gjere nok for verfta

torsdag 08.07 2021

Småbarnsfamilie får konsesjon for småbruk på Hatløya, politikarane gjekk imot kommuneadministrasjonen

Teknisk utval går imot tilrådinga frå administrasjonen og gir konsesjon på eit småbruk på Hatløya i Ulstein kommune.

onsdag 09.06 2021

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal:

Vurderer å setje ned hurtigbåtprisane

tirsdag 08.06 2021

Ny, lang tunnel på Strynefjellsvegen får plass i Nasjonal transportplan:

- Dette gler vi oss stort over

Jan Thormodsæther, dagleg leiar i Mafoss, har vore aktiv i styringsgruppa til Vegforum RV15 i fleire år. Han og mange andre jublar over at ein ny lang tunnel på Strynefjellsvegen er med i første periode av Nasjonal transportplan 2022–2033.

onsdag 02.06 2021

Maritimt Forum Nordvest:

Ønsker vekstplanen til Ap velkomen

Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest, fortel at ein har etterlyst ein motkonjunkturpolitikk i den krevjande situasjonen som den maritime næringa no står i.

tirsdag 25.05 2021

– Det er positivt at vi hadde 48 millionar i 2019, det kan vi vere glade for no

lørdag 22.05 2021

Spørjetimen: – Kva er planane for bygdetunet?

fredag 21.05 2021

Delte kommunestyret på midten då ho bad om støtte til bondeopprøret

torsdag 20.05 2021

Lang diskusjon om brannvernsamarbeid i Hareid. I Ulstein vart det annleis

onsdag 19.05 2021

– Det er aldri for seint å snu. Vi må behalde skulane, så får alt det andre leggast på is

søndag 16.05 2021

Heldt innlegg om einerettsmodellen på landsmøtet til Høgre:

- Den skal førebyggje at folk blir spelavhengige og hjelpe dei som slit

søndag 25.04 2021

– For meg er det viktig at vi kan bu der vi vil, tek vare på distrikta og brukar heile landet

torsdag 22.04 2021

Søre Sunnmøre godt representert:

Klare for Venstre-landsmøte - frå Ulsteinvik

tirsdag 30.03 2021

– Det er viktig at folk kjenner seg høyrde, og så må vi unngå at politisk arbeid blir oppfatta som litt lukka

mandag 29.03 2021

Kvar skal dei tilsette på Helsehuset parkere?

Vedtok handlingsplan mot vald i nære relasjonar

søndag 28.03 2021

Skuffa over treig utbetring av avfallsdeponi: – Det er ikkje berre skjemmande, men også skremmande og forureinande

fredag 26.03 2021

Avfallsdeponi på Kvalneset: – Tiltakshavar synest ikkje saka er godt nok greidd ut

Hjartesukk om fjernvarme i sak om oppgradering av varmeanlegget i kyrkja

torsdag 18.03 2021

– Det er ikkje tvil om at UEKF er underlagt kommunestyret

onsdag 17.03 2021

Høg temperatur i formannskapet: – Robek ligg og ventar på oss i 2022, seinast i 2023

søndag 28.02 2021

Splitta om nye valavlukke: – Dei var modne for utskifting lenge før eg kom hit

lørdag 27.02 2021

Kommunestyret grilla brannsjefen om gebyr for fyringsanlegg

søndag 29.11 2020

– Vi har blitt forsikra om at alt var ordna og eg er lettare sjokkert over at det ikkje stemmer

fredag 27.11 2020

Kommunestyret vedtok kor mykje dei vil bruke på Hafast-aksjar

tirsdag 24.11 2020

Reagerer på framlegg om kutt i nettolønsordninga: – Det var ein enormt viktig faktor i ei ekstremt krevjande tid

lørdag 21.11 2020

Stilte spørsmål ved dei føreslegne budsjettkutta i velferdssektoren:

- Gir meg ei dårleg magekjensle

tirsdag 10.11 2020

Gjekk inn for å ikkje auke ferjetakstane

søndag 01.11 2020

Kommunestyre gjorde vedtak i barnehagesak: - Må ikkje gjere same feilen opp att

fredag 30.10 2020

Sakna respons om skipstunnel: – Eg vart skuffa når ein ikkje kan seie at dette er noko vi kjempar for

torsdag 29.10 2020

Hareid formannskap på Ålesund Airport Hotel:

La heildagsmøte til Valderøya: – Tiltaka kan bli upopulære, men det er betre å snuble i rett retning enn å gå med faste steg i feil retning

Statsbudsjettet:

Møtte næring på kanten av eit stup: – Eg er klokare no enn eg var då eg kom hit i dag

onsdag 28.10 2020

Eitt ja og eitt nei til søknadar om stønad frå ekstraordinært næringsfond

Barnehage, tilsynsrapport og økonomi på sakslista til kommunestyret

tirsdag 27.10 2020

– Dei fire områda som er foreslått er ikkje eigna til oppdrett

mandag 26.10 2020

Ministerbesøk til Hareid

– Me er aldri i mål, eg lovar å lytte godt, så får me kome tilbake om dei treng meir

tirsdag 20.10 2020

Vil utgreie eigedomsselskap, men helst utan å måtte leige inn ekstern hjelp

fredag 16.10 2020

Lånegjelda har auka frå 507 til 619 millionar

fredag 28.08 2020

Senterparti-leiaren tok lunsjen med partifellen og Gode Greier-drivaren Lisa Mari

fredag 22.05 2020

Fyller kultursalen med politikk

lørdag 29.02 2020

Foreslår å gje meir pengar til linene med høgst søkjartal

tirsdag 18.02 2020

Alkoholpolitisk handlingsplan

Skal få lov til å skjenke frå klokka ni om morgonen

lørdag 15.02 2020

Kommunestyret gjekk inn for å løyve midlar til utbetring av taket på Bjørndals Minde:

- Eit lite bidrag til ei stor sak

onsdag 12.02 2020

Sjå fullstendig oversikt over ferjeprisane for bilar og passasjerar i dag – og korleis dei blir etter 1. juli:

Desse pendlarane kan måtte betale 676 kroner per dag

Dei er avhengige av fire ferjeturar kvar dag for å kome seg til og frå jobb. Etter nyttår fekk dei merke på lommeboka at det vart endå dyrare å pendle. Og verre kan det bli.

tirsdag 11.02 2020

- Barnehagen er i så dårleg stand at ei utviding er bortkasta

Ulstein SV inviterte til ope møte:

– Ikkje berre for damer i lilla skjerf og papegøyeøyredobbar

lørdag 14.12 2019

Fekk ikkje fleirtal for å legge ned barnehage

- Budsjettet er svært stramt og det skal lite til for at ein går på ein sprekk

torsdag 12.12 2019

Vil ha inn private aktørar i utbygginga av Holstadfeltet

Kommunestyret vedtok å avslutte kommunen sitt arbeid med utbygginga og vil ha inn private aktørar før ein går vidare.

Rådmannen ville opp 1 promille i år og ytterlegare opp i 2021

onsdag 27.11 2019

Rotary måtte betale 4000 i gebyr for å setje opp gapahuk

onsdag 20.11 2019

Autopass, galskapens system!

lørdag 16.11 2019

– Når vi gjer noko så inngripande, så må ein gjere det fullt og heilt etter lova

torsdag 14.11 2019

Budsjettdebatt i Ulstein formannskap:

– Dette er syretesten vår, der vi ser om vi klarar å stå i stormen

"Ser det som nødvendig å kunne starte prosessen med ekspropriasjon"