Moglegheit for over 10 varmegrader i helga

Sør-Noreg og Nordland omtrent opp til Bodø kan vente seg finvêr den første helga i påsken. Lenger nord blir det litt gråare – men ikkje veldig dårleg vêr.

Påskevêret ser bra ut for store delar av landet. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix/ NPK 

Været

– Det er ikkje så mykje vêr å snakke om, seier vakthavande meteorolog Håvard Thorset ved Vervarslinga for Nord-Noreg til NTB.

I denne samanhengen er det godt nytt. Eit stort høgtrykk ligg over landet og gjer det ganske greitt å melde vêret.

– I Sør-Noreg og Trøndelag, og dessutan sørlege delar av Nordland blir det fint vêr i slutten av veka og i helga. Det er ikkje sikkert at det blir strålande sol frå skyfri himmel overalt, men i det store og heile blir det fint, held han fram.

Sjølv om lufta er ganske kald no midt i veka, vil temperaturen stige gradvis. På søndag kan ein nok sjå tosifra plussgrader fleire stader.

– Kystnære område i Sør-Noreg og i Trøndelag kan nærme seg 10 grader, fortel Thorset.

Dette kan òg gjelde indre område på Austlandet. Klarvêret gjer likevel at nettene kan bli relativt kalde.

Gråare i nord

Meteorologen anslår at grensa for vêret kjem til å gå nord i Nordland, kanskje ved Bodø.

– Dei mindre gode nyheitene er for områda lenger nord i landet, hovudsakleg Troms og Finnmark. Dei får noko meir skyer, og dessutan snø og sludd. Mot helga kjem det meir som regn og sludd. Men det er ikkje store nedbørsmengder, seier han.

Vest-Finnmark får mest nedbør, medan Aust-Finnmark og Finnmarksvidda kan få periodar med ganske greitt vêr og sol – og mindre nedbør.

Temperaturen stig

– Det blir litt stigande temperaturar. No ligg dei jamt på minussida. I helga bikkar det over til plussgrader, men ikkje like mange som i Sør-Noreg, seier meteorologen.

Han forsikrar om at vêret i nord ikkje blir frykteleg dårleg, berre litt gråare.

Sånn prognosane er no, ser det ut som temperaturen kan stige endå litt mot påskedagane. Og det er i sør endringane i stor grad kjem.

– Men det er litt for langt fram til å seie det sikkert, fortel Håvard Thorset.

Moglegheit for gode skiforhold

Trass i sein påske og ein mildare vinter enn vanleg, kan det framleis bli gode skiforhold i påskefjellet takka vere kalde netter, ifølgje ein snørapport frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE har fleire målestasjonar, hydrologiske modellar og snøkart – og har overvaka snøforholda.

– Kort samanfatta har denne vinteren gitt oss mindre snø enn normalt i Sør-Noreg, medan vi i Troms, Nordland og delar av Finnmark har hatt meir snø enn normalen, sa hydrolog Heidi Bache Stranden tysdag.