Fare for flom og mykje nedbør

Det er venta mykje nedbør i Møre og Romsdal dei neste dagane.   Foto: Meteorologisk institutt @meteorologene på Twitter

Været

Det er tysdag sendt ut gult farevarsel om aukande flaumfare i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag. Varselet gjeld frå onsdag til fredag.