Oransje varsel: Åtvarar om flaum og jordskred

Atmosfærisk elv: Store mengder nedbør i kombinasjon med høgare temperaturar vil gi auka fare for flaum og jord- og sørperas frå onsdag av.  Foto: Illustrasjonsfoto / Jorulf Myrene

Været

Mykje nedbør og snøsmelting vil kunne føre til utfordringar denne veka. Meteorologane karakteriserer vassmengdene som no er på veg som ei atmosfærisk elv som fører milde og fuktige luftmassar inn mot kysten frå sør-vest.