Konsernsjef Geir Håøy på Hjørungavåg-avdelinga til Kongsberg Maritime

Konsernsjef Geir Håøy på Hjørungavåg-avdelinga til Kongsberg Maritime

Konsernsjef Geir Håøy på Hjørungavåg-avdelinga til Kongsberg Maritime
Video