// E-avisa

// Siste frå smp

Når det er torsdag og finaste dagen i vinterferieveka, når du er ung og har inspirerande instruktørar, når du får overnatte i sjølvlaga snøhole og så får ha:

Skileik tett oppunder tindrande himmelen

Er du for eller i mot eigedomsskatt?
Du må velge et alternativ
Når kastar du ut jula?
Du må velge et alternativ