Fylkesmannen og fylkeskommunen:

Kritisk til utbyggingsplan

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis
Skal du stemme ved Stortingsvalet?
Du må velge et alternativ

Eigedomstransaksjonar

Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

– Har me ikkje snart nok?