Dagens ordning for avisomberging på laurdagar fungerer ikkje godt nok, slår redaktør Anne Gry Eilertsen fast.

Dagens ordning for avisomberging på laurdagar fungerer ikkje godt nok, slår redaktør Anne Gry Eilertsen fast.

Trasige laurdagar for avisomberinga

Les redaktøren sin leiar om mangelfull avisombering.

For seks veker sidan overtok Kvikkas den jobben Posten hadde hatt med å dele ut avisene til abonnentane på laurdagane. Det er ikkje til å legge skjul på at klagene har vore mange i etterkant. Kvar laurdag har vi fått telefonar og e-postar frå abonnentar som er frustrerte over at dei ikkje har fått avisa si, og det med rette. Her i regionen har det spesielt gått ut over abonnentane i Ringstaddalen og på Alme, og det er all grunn til å beklage at det har blitt slik.

Det er Stortinget som har bestemt at Posten, etter eige ønskje, skal sleppe å distribuere post seks dagar i veka. Kvikkas, som dessutan var fleire hundre millionar kroner rimelegare enn Posten, vann kontrakten om laurdagsombering med Samferdselsdepartementet.

Men det er heilt tydeleg at dagens ordning ikkje fungerer godt nok. Vi er derfor glade for den felles årsmøteuttalen frå Møre og Romsdal Redaktørforening og Møre og Romsdal Avisforening. I eit brev stila til samferdselsministeren og næringsministeren krev dei at regjeringa tek grep umiddelbart. Dei gjer det også klart at avisleveransane frå Kvikkas ikkje kan halde fram som i dag. Dersom kvaliteten på laurdagsleveringa av aviser ikkje raskt tek seg opp til Posten-nivå, kan regjeringa sitt eksperiment gjere uboteleg skade for avisene i Møre og Romsdal.

Under kan du lese uttalen frå Møre og Romsdal Redaktørforening og Møre og Romsdal Avisforening:

Avisleveransen kan ikke fortsette som i dag

Til samferdselsministeren og næringsministeren.

Avisleveransen fra Kvikkas på lørdager kan ikke fortsette som i dag. Vi krever at Regjeringen umiddelbart tar grep.

Tiden etter 1. november, da Kvikkas overtok Postens jobb med å omdele lørdagsavisene til abonnentene våre, har vært meget krevende for avisene i fylket. Etter seks lørdager må vi konstatere at Kvikkas fortsatt har alvorlige problemer med å levere avisene slik de har lovd – og slik Samferdselsdepartementet har forutsatt i sitt anbud. Enkelte mediehus i fylket melder om at det fortsatt er hundrevis av abonnenter som lørdager ikke får avisa levert i postkassa.

Vår erfaring så langt er at svært mange abonnenter ikke får lørdagsavisa, noen abonnenter får andre aviser enn de abonnerer på, noen får mange eksemplar av samme utgave og folk som ikke abonnerer på aviser i det hele tatt har plutselig fått lørdagsavis i sin postkasse.

Mediehusene i fylket er i løpende kontakt med Kvikkas og forsøker å bidra med vårt for raskest mulig å gi en stabil leveranse av lørdagsavisa til våre abonnenter. Men Kvikkas er på kraftig etterskudd etter å ha startet lørdag 5. november uforberedt, nesten med blanke ark.

På seks uker har det blitt noe bedre, men det er fortsatt langt, langt igjen før Kvikkas leverer på kvalitetsnivå med Posten. Dette har medført at vi allerede har mottatt mange oppsigelser fra abonnenter. Like mange truer med oppsigelser. Hvis ikke kvaliteten på lørdagsleveransen av aviser tar seg raskt opp til Posten-nivå, kan Regjeringens eksperiment gjøre uopprettelige skader for avisene i vårt fylke.

Det kan ikke være vanskelig for departementet å dokumentere at Kvikkas gikk i gang med jobben i vårt fylke tilsynelatende helt uforberedt, og at de fortsatt ikke leverer i nærheten av tilfredsstillende. Det mener vi er et klart brudd på avtalen.

Møre og Romsdal Redaktørforening

Møre og Romsdal Avisforening

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 
Blir lest no
 

Eigedomstransaksjonar

Her er årets første eigedomstransaksjonar

Sjå kva eigedomar på ytre Søre som skifta eigar i januar.

Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Dusty Track er tilbake

Dusty Track er tilbake i manesjen og spelar på Kaffebaren i Ulsteinvik fredag 3. mars.

KOMMENTAR

Hødd må gjere grep om dei skal kjempe i toppen

8–0 tapet i Molde onsdag kveld må ha vore blytungt for alle involverte

Fortel om vegen bort frå nynorsken

Kva får ein ung mann som har skrive nynorsk i 18 år til å gå over til bokmål?

Har aldri hatt utferdstrong

Hanne Notøy har alltid hatt postnummer 6065, men ho følgjer med på både båtar og fotballspelarar som dreg ut.

Frå Nashville til Sunnmøre

Artisten Solveig Leithaug held konsert i Ulstein kyrkje 14. mars

Trålaren som vart piratskip

Bygg nummer 36 ved Hatlø Verksted har hovudrolle i ny bok

Takkar arbeidskameratane for at han er i live

– 9. januar er min andre fødselsdag.

Lovar spennande program på Kvinnedagen

Jeanette Solstad Remø er hovudtalar under den lokale 8.-mars-markeringa

Fullpakka då Knitting Inna kom til Hareid

Ikkje ein stol var ledig då «Knitting Inna» - Ingunn Myklebust kom til Trådkråa for å snakke om den nye boka si «Bystrikk».

KOMMENTAR

Uverdige buforhold

Eit bra husvære kan vere avgjerande for å halde seg rusfri etter eit fengselsopphald, og her har kommunen svikta.