Ulsteinvikaren Jogeir Romestrand er medeiegar i Axxis Geo Solutions, som no har sikra seg si fyrste kontrakt.
(Foto: Arkiv.)

Ulsteinvikaren Jogeir Romestrand er medeiegar i Axxis Geo Solutions, som no har sikra seg si fyrste kontrakt. Foto: Arkiv.

Sikra sitt fyrste oppdrag - i Indonesia

Axxis Geo Solutions - med ulsteinvikar Jogeir Romestrand og Rome AS som medeigar, har sikra seg sitt fyrste oppdrag.

Jogeir Romestrand er ein av medeigarane i seismikkselskapet Axxis Geo Solutions. Gjennom Rome AS eig han 32,43 prosent av aksjane i selskapet. Andre investorar i selskapet er til dømes Bjarte Bruheim, som eig over halvparten av aksjane, og Arne Blystad. Også fleire lokale aktørar har aksjar i selskapet. No har det nystarta selskapet fått sitt første oppdrag. Det skriv Nett.no .

Axxis Geo Solutions har nemleg sikra seismikkskipet Neptune Naiad eit seks månader langt oppdrag for BGP - China National Petroleum Company. Båten skal igjen jobbe for BGP på oppdrag frå BP Indonesia.

- Ei viktig kontrakt

Båten ligg ifølgje Jogeir Romestrand i Singapore no, og er klar for å segle ut på oppdrag.

- Ei viktig kontrakt, og vi ser no fram til å få båten i arbeid etter langvarig opplag, seier Romestrand til næringslivsportalen Nett.no.

Fiskebåten blei bygd om til seismikkskip ved Kleven-eigde Myklebust Verft, og går no ut i arbeid igjen etter å ha vore 2 1/2 år i opplag.

Arbeidet tek til 23. juni.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Kanskje kan det gå ein autonom båt inn til Ulsteinvik?

Rorbuer og bustader på Lyngneset

Hareid og Ulstein skal samarbeide om brannvern

Signerte kontrakten

Steinar Reiten, KrF om Runde Miljøsenter og maritim industri

-Bør samarbeide tettare