Utvidar: Sevi Group har utvida verksemda si og etablerer seg no i Ulsteinvik. Frå v.: dagleg leiar Severin Gjerde, styreleiar Jan Arild Roppen og dagleg leiar i Seastate 7, Lars Reidar Brekke.

Utvidar: Sevi Group har utvida verksemda si og etablerer seg no i Ulsteinvik. Frå v.: dagleg leiar Severin Gjerde, styreleiar Jan Arild Roppen og dagleg leiar i Seastate 7, Lars Reidar Brekke.

Sevi satsar i Ulsteinvik

Sevi Group AS ekspanderer og flyttar hovudkontoret til Borgstein i Ulsteinvik.

Ekspanderinga gjer at SEVI Group har behov for å samle utvikling, marknadsføring- og saksaktiviteten ved det nye hovudkontoret i Ulsteinvik. Dette skjer i samband med overtaking av Seastate 7 AS.

Sevi Group AS eig no selskapa Sevi Blue Power AS, Sevi As og Seastate 7 AS.

SEVI vil halde fram aktiviteten innan service og produksjon for maritim industri på Mjølastadneset i Herøy.

– SEVI er involvert i fleire spennande prosjekt både innan havbruk, fiskeri og transport, og med utvikling av energieffektive løysingar. Og vi byggjer vidare på kompetansen selskapet har opparbeidd seg innan automasjon, dieselmotorar, tavlesystem og generatorar, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Seastate 7 i 2014

Seastate 7 vart starta i 2014, og har sidan drive fram fleire utviklingsprosjekt med miljø og effektivitet i fokus. Ingeniørverksemda har blant anna utvikla og patentert MPD, ei botnluke som ved implentering i skip vil spare miljøet for store utslepp i form av redusert drivstofforbruk på offshore- og spesialfartøy rundt om i verda.

Utviklingsprosjekt

Sevi Blue Power AS er ein systemintegrator med vekt på miljøteknologi for energieffektiv drift av skip.

– Selskapet har utvikla fleire nyskapande løysingar og er involvert i fleire utviklingsprosjekt med viktige aktørar i den maritime næringa. Det er søkt om patent for fleire av løysingane som Sevi Blue Power har utvikla, opplyser styreleiar Jan Arild Roppen i Sevi Group AS.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 
Blir lest no
 

Eigedomstransaksjonar

Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.

Herøy toppar framleis

Men i november var det tett mellom fleire av kommunane i ytre.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Vil ha folket i tale

Om hyttebygging, plassering av oppdrettsanlegg og massedeponi.

Fullt køyr ved Pelagia

Båtar har levert både sild og makrell

Fekk møte samferdselsministeren

- Ei skikkeleg vitamininnsprøyting å få møte statsrådar og dyktige folk frå næringslivet, kommenterer Karl-Oskar Sævik i Søre Sunnmøre FpU.

Urke vert med ut 2018

Jan Lennart Urke har forlenga kontrakten med Hødd eit år til

Rosenlund er til sals

Eigaren har bestemt seg for å gje seg med drifta av Rosenlund Marina AS.

Video: Slik vil Hareid kommune engasjere folket

Gjennom ein flunkande ny animasjonsvideo ønskjer Hareid kommune å forklare korleis folket kan påverke framtida til kommunen. Sjå video!

Trur det blir politi-vekst i Herøy

Og ordførar Arnulf Goksøyr håper også at passfotograferinga kjem tilbake til Herøy.

Island Venture vart levert tysdag

Ei overlevering som det er venta på lenge

Dei mest interessante bilnyheitene i 2017

2016 var det beste året for nybilsal i Noreg på 30 år og det tredje beste i historia. I 2017 står nyheitene i kø, med ei rad nye modellar som har stort salspotensial.

Håper på stort oppmøte

Tamilsk kulturforening byr inn til fest der alle nasjonalitetar er velkomne.