Inspektørar frå Grønt Punkt Norge kontrollerer at plastavfallet held høg nok kvalitet. Skiten plast betyr mindre pengar til kommunane. 
            (Foto: Johnny Syversen/Pressenytt.)

Inspektørar frå Grønt Punkt Norge kontrollerer at plastavfallet held høg nok kvalitet. Skiten plast betyr mindre pengar til kommunane. Foto: Johnny Syversen/Pressenytt.

Mesteparten av plasten går rett i søpla

Nordmenn kjeldesorterer berre éin tredel av plastemballasjen som er i omlaup.

Årleg forbrukast det nærmare 100.000 tonn plastemballasje i norske hushaldningar. Berre i overkant av 30.000 tonn blir kjeldesortert.

– Vi er flinke her til lands, og myndigheitene skryt av oss. Men vi kan framleis bli betre, seier seniorrådgjevar Helge Mobråthen i Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge går årleg gjennom tonnevis med norsk plastemballasje ved årlege rutinesjekkar av kvaliteten på plasten.

Plast kan nyttast fleire gonger

Det at vi blir stadig flinkare til å vaske plasten før vi hiv den, minskar risikoen for ulempar frå skadedyr, og gjer det enklare å resirkulere plasten over i nye material.

Ifølgje Grønt Punkt Norge har forsøk vist at plastemballasjen kan resirkulerast ti gonger og framleis halde god kvalitet.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Fekk du med deg desse?

Emilie (9) og mamma Stine Fjørtoft Holta fekk prøve:

Lefsebaking er ikkje for pyser

Stod fram som bifil i lesarinnlegg

- Verda går heldigvis framover

Kleven-styreleiaren om ny konsernsjef:

- Mest ideelt med ein person som kjenner Sunnmøre