Tilkomsten til denne hytta ved Snipsøyrvatnet har vore eit stridens eple mellom tiltakshavar Roar Eiken og Hareid kommune. (Arkivfoto).

Tilkomsten til denne hytta ved Snipsøyrvatnet har vore eit stridens eple mellom tiltakshavar Roar Eiken og Hareid kommune. (Arkivfoto).

Krev dekning av sakskostnader

Fylkesmannen har oppheva Hareid kommune sitt vedtak om å avslå tilkomstveg, og Roar Eiken krev pengar.

Roar Eiken har bygd hytte ved Snipsøyrvatnet i Hareid kommune, og kommunen ville ikkje gje Eiken dispensasjon for etablering av tilkomstveg til hytta. Eiken har klaga på vedtaket, og i februar i år oppheva fylkesmannen Hareid kommune sitt vedtak. Eiken fekk dermed dispensasjon.

Advokat Bjørn Kristian Hove har på vegne av Roar Eiken framsett eit krav på  vel 18.000 kroner, inkludert meirverdiavgift, til dekning av sakskostnader.

Vil ha Hareid kommune si meining

No har fylkesmannen sendt brev til Hareid kommune om at dei innan 1. mai i år vil ha Hareid kommune sitt syn på sakskostnadskravet.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Mobbesaka i lagmannsretten:

Oktober-billettane vart fort rivne vekk

Nytt føredrag i februar

Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale samanlikna formuesskatten med friidrett:

- Som å starte 40 meter bak konkurrentane

Verdsmeisteren stod på stand for Jets:

Ingrid og Astri fekk møte sin store helt

Klima- og miljøvernministeren om Jets:

- Har mykje å bidra med