Stengd veg

Holsekervegen er stengd på punktet som er markert i kartet. Bommen inn mot Støylesvingen blir opna som omkøyringsveg.   Foto: Ulstein kommune

Nyhende

Ulstein kommune har sendt ut melding om at Holsekervegen er stengd (sjå kart). Dette blir gjort grunna ein mur som har rasa ut.

Ifølgje Anita Sundnes, kommunalsjef i teknisk etat, blir bommen i enden av Holsekervegen opna som omkøyringsmoglegheit.

Det er usikkert kor lenge vegen vil vere stengd.