Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Positivt for både utsikt og økologi:

Varleiteskogen til pers

- Sitka-gran på sitt verste, seier Alv Ottar Folkestad.

Etter kvart som barskogen mellom Høddvoll og Varleite har vakse til, har dei som bur i Varleitemyra  og kringliggande område fått øydelagt utsikta mot havet. Men no går det brennfort med å felle skogen. Eit arbeidslag tok til på jobben tysdag denne veka - og dei er alt komne langt. Det er planen å felle skogen både på nedsida og oppsida av vegen. På oppsida er det innteikna eit tomtefelt, som sannsynlegvis vil vere attraktivt.

Dei som bur bak skogen her mista utsikta suksessivt utover på 1980- og 1990-talet - og mange av husa seier farvel til kveldssola alt i 9-tida på høgste sommarsdag. Den tida er det no slutt på. No kan dei etter kvart nyte for fullt synet av Flåværleia og kyststroka utanfor - og ikkje minst hurtigruta, når ho kjem siglande.

- Også økologisk bra

Miljøvernleiar Alv Ottar Folkestad helsar med glede at denne sitkagran-skogen no blir borte - også frå eit økologisk synspunkt.

- Dette er sitkagran på sitt verste, meiner han.

Sitka-grana er importert hit frå Amerika. Ho veks veldig fort og blir totalt dominerande der ho slår til. I dette området, som har eit relativt tynt torvdekke på morenejord, er treslaget heilt utstoppeleg.

Folkestad meiner at dei som plantar sitka-gran gjer det med "dollar i augene". Men treet er ikkje økologisk tilpassa og skaper problem for annan vegetasjon i kystlandskapet. - Det seier sitt at dei to største trea i verda er av redwood, medan det tredje største er ei siktagran, seier Folkestad og viser til Borgarøya der dei nedste greinene på ei sitkagran dekte ei flate på tjue meter - og der årringane viste at grana voks 5 centimeter i breidda i året.

- Det er ikkje berre det at dette treet skuggar for annan vegetasjon. Sidan det ikkje har med seg det vegetasjonsmangfaldet det har i Amerika, er det rett og slett ikkje tilpassa og samspelar ikkje økologisk her i landet.

 

 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Politimeisteren vil ha fleire lensmannskontor

Og eitt bør liggje i Myrvågområdet.

- Mange får ein ny ven på laurdag!

Mottaka ber inn til Venskapsfrukost i morgon.

Legg fleire skip i sesong-opplag

Island Offshore legg fleire skip i opplag for vinteren.

Vil ha fleire med på leksehjelp

Kvar onsdag har fleire flyktningefamiliar delteke på leksehjelp på Hareid Folkebibliotek.

Eigedomstransaksjonar

Slapp start på hausten

Sjå kva eigedomar som skifta eigar i september.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Her er årets dyraste bustadar

27 bustadar solgt for meir enn 4 millionar kroner i 2016.

Politimeisteren vil ha fleire lensmannskontor

Og eitt bør liggje i Myrvågområdet.

- Mange får ein ny ven på laurdag!

Mottaka ber inn til Venskapsfrukost i morgon.

Legg fleire skip i sesong-opplag

Island Offshore legg fleire skip i opplag for vinteren.

Vil ha fleire med på leksehjelp

Kvar onsdag har fleire flyktningefamiliar delteke på leksehjelp på Hareid Folkebibliotek.

Høgdramatisk då Hareid berga plassen

Scoringar frå Thor-Ove Brekke og Kim-Tore Husøy sørga for jubel på Hareidsmyrane torsdag kveld.

– Vil grendene akseptere dette?

Politikarane vil ikkje nytte så mykje pengar på å setje i stand Flø skule som rådmannen føreslår.

Ein kveld med Tore Renberg

Kanskje dukkar også Jarle Klepp og Hillevågsgjengen opp?

Arrangerer matnyttig kurs

Laurdag denne veka arrangerer Magne Larsen og dei andre i Søre Sunnmøre Matmanifest parteringskurs saman med Brudevoll Kjøtt AS.