Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Positivt for både utsikt og økologi:

Varleiteskogen til pers

- Sitka-gran på sitt verste, seier Alv Ottar Folkestad.

Etter kvart som barskogen mellom Høddvoll og Varleite har vakse til, har dei som bur i Varleitemyra  og kringliggande område fått øydelagt utsikta mot havet. Men no går det brennfort med å felle skogen. Eit arbeidslag tok til på jobben tysdag denne veka - og dei er alt komne langt. Det er planen å felle skogen både på nedsida og oppsida av vegen. På oppsida er det innteikna eit tomtefelt, som sannsynlegvis vil vere attraktivt.

Dei som bur bak skogen her mista utsikta suksessivt utover på 1980- og 1990-talet - og mange av husa seier farvel til kveldssola alt i 9-tida på høgste sommarsdag. Den tida er det no slutt på. No kan dei etter kvart nyte for fullt synet av Flåværleia og kyststroka utanfor - og ikkje minst hurtigruta, når ho kjem siglande.

- Også økologisk bra

Miljøvernleiar Alv Ottar Folkestad helsar med glede at denne sitkagran-skogen no blir borte - også frå eit økologisk synspunkt.

- Dette er sitkagran på sitt verste, meiner han.

Sitka-grana er importert hit frå Amerika. Ho veks veldig fort og blir totalt dominerande der ho slår til. I dette området, som har eit relativt tynt torvdekke på morenejord, er treslaget heilt utstoppeleg.

Folkestad meiner at dei som plantar sitka-gran gjer det med "dollar i augene". Men treet er ikkje økologisk tilpassa og skaper problem for annan vegetasjon i kystlandskapet. - Det seier sitt at dei to største trea i verda er av redwood, medan det tredje største er ei siktagran, seier Folkestad og viser til Borgarøya der dei nedste greinene på ei sitkagran dekte ei flate på tjue meter - og der årringane viste at grana voks 5 centimeter i breidda i året.

- Det er ikkje berre det at dette treet skuggar for annan vegetasjon. Sidan det ikkje har med seg det vegetasjonsmangfaldet det har i Amerika, er det rett og slett ikkje tilpassa og samspelar ikkje økologisk her i landet.

 

 

Siste nyheter

- Alle er velkomne til Hjertefred

Å tenne eit lys, høyre vakker musikk og kjenne varmen frå andre som vil deg vel, kan gi hjartefred for den som føler på ei sorg. Anne Gry Eilertsen

Ransforsøk i Ulsteinvik

Politiet er interesserte i å kome i kontakt med personar som var vitne til at ein tenåring vart lagt i bakken.

Tjuven betalte for seg med ein gong

Politiet følgde tjuven til næraste minibank i Ulsteinvik.

No er "Tideekspress" tilbake

Går alt etter planen er hurtigbåten "Tideekspress" på plass igjen på Hareidruta frå torsdag morgon av. Det er Mafoss-sjef Terje Høybakk svært glad for. - Dette er veldig gledeleg, seier han.

Ulstein sine første MOT-lag

Hødd Handball har signert avtale om å vere aktiv medspelar i Ulstein – Lokalsamfunn med MOT.

- Alle er velkomne til Hjertefred

Å tenne eit lys, høyre vakker musikk og kjenne varmen frå andre som vil deg vel, kan gi hjartefred for den som føler på ei sorg. Anne Gry Eilertsen

Ransforsøk i Ulsteinvik

Politiet er interesserte i å kome i kontakt med personar som var vitne til at ein tenåring vart lagt i bakken.

Tjuven betalte for seg med ein gong

Politiet følgde tjuven til næraste minibank i Ulsteinvik

- Det er ingen som har signert endå

Fredrik Aursnes (biletet) var ein av dei som signerte kontrakt i sommar, men Hødd har framleis 14 spelarar på utgåande kontrakt.

Hjort på fylla i Snipsøyrdalen

Varra rundt i naturen, full på gjæra nedfallsplommer.

Svovellukt – Island eller torevêret?

Fleire har reagert på svovellukt i lufta i morgontimane onsdag.

No er "Tideekspress" tilbake

Går alt etter planen er hurtigbåten "Tideekspress" på plass igjen på Hareidruta frå torsdag morgon av. Det er Mafoss-sjef Terje Høybakk svært glad for. - Dette er veldig gledeleg, seier han.

Ulstein sine første MOT-lag

Hødd Handball har signert avtale om å vere aktiv medspelar i Ulstein – Lokalsamfunn med MOT.

Lein held fram i Hødd

Steinar Lein held fram i stillinga som trenar og talentutviklar i Hødd ut sesongen 2017.

- Trekk ut støypselet

Mange modem er slått ut av lyn og tore.