Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Positivt for både utsikt og økologi:

Varleiteskogen til pers

- Sitka-gran på sitt verste, seier Alv Ottar Folkestad.

Etter kvart som barskogen mellom Høddvoll og Varleite har vakse til, har dei som bur i Varleitemyra  og kringliggande område fått øydelagt utsikta mot havet. Men no går det brennfort med å felle skogen. Eit arbeidslag tok til på jobben tysdag denne veka - og dei er alt komne langt. Det er planen å felle skogen både på nedsida og oppsida av vegen. På oppsida er det innteikna eit tomtefelt, som sannsynlegvis vil vere attraktivt.

Dei som bur bak skogen her mista utsikta suksessivt utover på 1980- og 1990-talet - og mange av husa seier farvel til kveldssola alt i 9-tida på høgste sommarsdag. Den tida er det no slutt på. No kan dei etter kvart nyte for fullt synet av Flåværleia og kyststroka utanfor - og ikkje minst hurtigruta, når ho kjem siglande.

- Også økologisk bra

Miljøvernleiar Alv Ottar Folkestad helsar med glede at denne sitkagran-skogen no blir borte - også frå eit økologisk synspunkt.

- Dette er sitkagran på sitt verste, meiner han.

Sitka-grana er importert hit frå Amerika. Ho veks veldig fort og blir totalt dominerande der ho slår til. I dette området, som har eit relativt tynt torvdekke på morenejord, er treslaget heilt utstoppeleg.

Folkestad meiner at dei som plantar sitka-gran gjer det med "dollar i augene". Men treet er ikkje økologisk tilpassa og skaper problem for annan vegetasjon i kystlandskapet. - Det seier sitt at dei to største trea i verda er av redwood, medan det tredje største er ei siktagran, seier Folkestad og viser til Borgarøya der dei nedste greinene på ei sitkagran dekte ei flate på tjue meter - og der årringane viste at grana voks 5 centimeter i breidda i året.

- Det er ikkje berre det at dette treet skuggar for annan vegetasjon. Sidan det ikkje har med seg det vegetasjonsmangfaldet det har i Amerika, er det rett og slett ikkje tilpassa og samspelar ikkje økologisk her i landet.

 

 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Krev kutt i oljeskatten

Stortingspolitikar frå Frp meiner regjeringa må senke oljeskatten.

Gløymsk båttjuv la att jakka

Tok båten og fiskeutstyr, men la igjen jakka si.

Thorseth må tauast til Shetland

Ragnar Thorseth har blitt sjuk, og Brattholm Havila må no tauast inn til Out Skerries på Shetland.

Kakeriet opnar på Hareid

Silje Knudsen gledar seg til å opne ny kafé på Hareid.

Stor auke i konfliktsrådsaker

Halvårstala for Sunnmøre Konfliktård viser ei auke på 60 fleire saker enn på same tid i fjor.

Krev kutt i oljeskatten

Stortingspolitikar frå Frp meiner regjeringa må senke oljeskatten.

Inviterer til trolske og fryktinngytande djupdykk

Høyr meir om Kraken og Margygra og om kvifor du ikkje bør ta med deg blodpølse på båttur

Meiner Helland er nøkkelen til RBK-gull

VG-kommentator Knut Espen Svegaarden meiner tidlegare Hødd-spelar Pål André Helland må halde seg skadefri dersom hans noverande klubb Rosenborg skal ta seriegull.

Båttjuv la att jakka

Gløymsk tjuv tok med seg fiskeutstyr, men la att jakka si.

Thorseth må tauast til Shetland

Ragnar Thorseth har blitt sjuk, og Brattholm Havila må no tauast inn til Out Skerries på Shetland.

Ny TV-kamp for Hødd

Kan revansjere heimetap under TV-sendt kamp.

Opnar utandørs sommarbibliotek

No kan du gå på tur og lese ei god bok samstundes

Kakeriet opnar i Hareid

Silje Knudsen gledar seg til å opne ny kafé i Hareid.

Ønskjer velkomen til ny Indiefjord-festival

Gjestar frå Ulstein, Hareid og heile verda kjem til Bjørke 11. - 12. juli