Tips oss

Tips oss på 70 01 85 00

  • Ring 70 01 85 00
  • Send e-post til redaksjon@vikebladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 901 96 171
Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Positivt for både utsikt og økologi:

Varleiteskogen til pers

- Sitka-gran på sitt verste, seier Alv Ottar Folkestad.

Etter kvart som barskogen mellom Høddvoll og Varleite har vakse til, har dei som bur i Varleitemyra  og kringliggande område fått øydelagt utsikta mot havet. Men no går det brennfort med å felle skogen. Eit arbeidslag tok til på jobben tysdag denne veka - og dei er alt komne langt. Det er planen å felle skogen både på nedsida og oppsida av vegen. På oppsida er det innteikna eit tomtefelt, som sannsynlegvis vil vere attraktivt.

Dei som bur bak skogen her mista utsikta suksessivt utover på 1980- og 1990-talet - og mange av husa seier farvel til kveldssola alt i 9-tida på høgste sommarsdag. Den tida er det no slutt på. No kan dei etter kvart nyte for fullt synet av Flåværleia og kyststroka utanfor - og ikkje minst hurtigruta, når ho kjem siglande.

- Også økologisk bra

Miljøvernleiar Alv Ottar Folkestad helsar med glede at denne sitkagran-skogen no blir borte - også frå eit økologisk synspunkt.

- Dette er sitkagran på sitt verste, meiner han.

Sitka-grana er importert hit frå Amerika. Ho veks veldig fort og blir totalt dominerande der ho slår til. I dette området, som har eit relativt tynt torvdekke på morenejord, er treslaget heilt utstoppeleg.

Folkestad meiner at dei som plantar sitka-gran gjer det med "dollar i augene". Men treet er ikkje økologisk tilpassa og skaper problem for annan vegetasjon i kystlandskapet. - Det seier sitt at dei to største trea i verda er av redwood, medan det tredje største er ei siktagran, seier Folkestad og viser til Borgarøya der dei nedste greinene på ei sitkagran dekte ei flate på tjue meter - og der årringane viste at grana voks 5 centimeter i breidda i året.

- Det er ikkje berre det at dette treet skuggar for annan vegetasjon. Sidan det ikkje har med seg det vegetasjonsmangfaldet det har i Amerika, er det rett og slett ikkje tilpassa og samspelar ikkje økologisk her i landet.

 

 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Veks seg ut av Skollebakken

Psykiatri- og rus-tenesta i Ulstein kommune treng meir plass.

Trump-parykkar i Ulsteinfjella?

- Funfact: Donald Trump har ein liten parykkfarm også i Ulsteinfjella, kommenterer Linda Eikrem på dette morosame biletet ho la ut på sin Facebook-profil.

Ungdomskonferansen:

"Kjellen" og Jann Leite skal snakke kommunereform

Komande måndag blir det ein stor ungdomskonferanse om kommunereforma i Hareidhallen. Ungdomsrådet oppmodar ungdomen om å kome - og om å røyste 19. mai.

Vil bygge ut Ulsteinvik barneskule

Under kommunestyremøtet torsdag la Norconsult AS fram skulebehovsplanen for Ulstein kommune i kortform, og behovet for investeringar er der allereie.

Får immunterapi ved Ålesund sjukehus:

Odd må ikkje flytte og skilje seg likevel

Nyrekreftpasient Odd Nesse frå Ulsteinvik får likevel immunterapi ved Ålesund sjukehus, og slepp dermed å skilje seg og flytte for å få medisin ved Ahus. - Dette kom som lyn frå klår himmel, seier han.

Eigedomstransaksjonar

Mest aktivitet i Herøy

Medan talet på omsette eigedomar i Ulstein held seg stabilt også i mars.

Her er årets dyraste bustadar

27 bustadar solgt for meir enn 4 millionar kroner i 2016.

Fritidsvinnarar på Sandsøya

Sjå kvar det er størst konsentrasjon av omsette fritidseigedomar sidan 2010, og sjekk kvar ein finn dei dyraste.

Veks seg ut av Skollebakken

Psykiatri- og rus-tenesta i Ulstein kommune treng meir plass.

Hødd - Sandnes Ulf LIVE

Kjem endeleg Hødd-sigeren, eller blir det ein ny tung kamp for dei blåkvite?

Trump-parykkar i Ulsteinfjella?

- Funfact: Donald Trump har ein liten parykkfarm også i Ulsteinfjella, kommenterer Linda Eikrem på dette morosame biletet.

Ungdomskonferansen:

"Kjellen" og Jann Leite skal snakke kommunereform

Komande måndag blir det ein stor ungdomskonferanse om kommunereforma i Hareidhallen.

Vil bygge ut Ulsteinvik barneskule

Under kommunestyremøtet torsdag la Norconsult AS fram skulebehovsplanen for Ulstein kommune i kortform, og behovet for investeringar er der allereie.

Odd må ikkje flytte og skilje seg likevel

Nyrekreftpasient Odd Nesse frå Ulsteinvik får likevel immunterapi ved Ålesund sjukehus. - Dette kom som lyn frå klår himmel, seier han.

Brannvesenet har kontroll

Naudetatane rykte ut til stor røykutvikling i ein einebustad i Ulsteinvik laurdag kveld.

Herøyværingar inntek Hareid

Torsdag vart Ragnhild Velsvik Berge tilsett som ny rådmann i Hareid. Dermed sit herøyværingar i dei tre viktigaste administrative stillingane i kommunen.

Bruk stemmeretten din 19. mai

Det oppmodar redaktør Anne Gry Eilertsen om i denne leiaren.

Vårens motar på Sjøborg

Ulsteinvik Sanitet baud inn til moteframsyning på Sjøborg kulturhus, der fleire av Ulsteinvik sine kjende og kjære butikkar viste fram vårens motar. Sjå bileteserie!