Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Positivt for både utsikt og økologi:

Varleiteskogen til pers

- Sitka-gran på sitt verste, seier Alv Ottar Folkestad.

Etter kvart som barskogen mellom Høddvoll og Varleite har vakse til, har dei som bur i Varleitemyra  og kringliggande område fått øydelagt utsikta mot havet. Men no går det brennfort med å felle skogen. Eit arbeidslag tok til på jobben tysdag denne veka - og dei er alt komne langt. Det er planen å felle skogen både på nedsida og oppsida av vegen. På oppsida er det innteikna eit tomtefelt, som sannsynlegvis vil vere attraktivt.

Dei som bur bak skogen her mista utsikta suksessivt utover på 1980- og 1990-talet - og mange av husa seier farvel til kveldssola alt i 9-tida på høgste sommarsdag. Den tida er det no slutt på. No kan dei etter kvart nyte for fullt synet av Flåværleia og kyststroka utanfor - og ikkje minst hurtigruta, når ho kjem siglande.

- Også økologisk bra

Miljøvernleiar Alv Ottar Folkestad helsar med glede at denne sitkagran-skogen no blir borte - også frå eit økologisk synspunkt.

- Dette er sitkagran på sitt verste, meiner han.

Sitka-grana er importert hit frå Amerika. Ho veks veldig fort og blir totalt dominerande der ho slår til. I dette området, som har eit relativt tynt torvdekke på morenejord, er treslaget heilt utstoppeleg.

Folkestad meiner at dei som plantar sitka-gran gjer det med "dollar i augene". Men treet er ikkje økologisk tilpassa og skaper problem for annan vegetasjon i kystlandskapet. - Det seier sitt at dei to største trea i verda er av redwood, medan det tredje største er ei siktagran, seier Folkestad og viser til Borgarøya der dei nedste greinene på ei sitkagran dekte ei flate på tjue meter - og der årringane viste at grana voks 5 centimeter i breidda i året.

- Det er ikkje berre det at dette treet skuggar for annan vegetasjon. Sidan det ikkje har med seg det vegetasjonsmangfaldet det har i Amerika, er det rett og slett ikkje tilpassa og samspelar ikkje økologisk her i landet.

 

 

Siste nyheter

Venstre krev tre ferjer

Venstre ber Ulstein kommunestyre vere med på kravet.

Hareid kommunestyre:

Sa ja til at Ulstein blir vertskommune for legevaktordning

Men to av representantane ville først ha forsikringar om at det ikkje vil ha ulemper for Hareid

Beste konserthuset Andsnes har spelt i

Fosnavåg konserthus vart opna torsdag kveld, og pianist Leif Ove Andsnes er imponert.

Fosnavåg by får 850.000 kroner

Til gjennomføring av ein arkitektkonkurranse for vidareutvikling av Fosnavåg by.

Ber kommunen arbeide fram plan

For vegtiltak på strekninga Vågane-Storhaugen.

Venstre krev tre ferjer

Venstre ber Ulstein kommunestyret vere med på kravet.

Hareid kommunestyre:

Sa ja til at Ulstein blir vertskommune for legevaktordning

Men to av representantane ville først ha forsikringar om at det ikkje vil ha ulemper for Hareid

Beste konserthuset Andsnes har spelt i

Fosnavåg konserthus vart opna torsdag kveld, og pianist Leif Ove Andsnes er imponert.

Fosnavåg by får 850.000 kroner

Til gjennomføring av ein arkitektkonkurranse for vidareutvikling av Fosnavåg by.

Ber kommunen arbeide fram plan

For vegtiltak på strekninga Vågane-Storhaugen.

Godt resultat for Sparebanken Møre

Noko banksjefane i Ulstein og Hareid er særs godt nøgde med.

Kvinne fekk 120 dagars fengsel

Ei kvinne frå Ytre Søre Sunnmøre har i løpet av vel tre år tileigna seg over 350.000 kroner for mykje i arbeidsavklaringspengar

Tjor fast båten i tide

Før hauststormane kjem på rad og rekke.

Julebord for heile bygda

Laurdag 13. desember held Melshorn Hotell på Hareid julebord for alle ...

Håp om tre ferjer

Samferdsleutvalet skal handsame Hareid-Sulesund før fylket si budsjetthandsaming.