Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Varleiteskogen skal bort. Foto AV.

Positivt for både utsikt og økologi:

Varleiteskogen til pers

- Sitka-gran på sitt verste, seier Alv Ottar Folkestad.

Etter kvart som barskogen mellom Høddvoll og Varleite har vakse til, har dei som bur i Varleitemyra  og kringliggande område fått øydelagt utsikta mot havet. Men no går det brennfort med å felle skogen. Eit arbeidslag tok til på jobben tysdag denne veka - og dei er alt komne langt. Det er planen å felle skogen både på nedsida og oppsida av vegen. På oppsida er det innteikna eit tomtefelt, som sannsynlegvis vil vere attraktivt.

Dei som bur bak skogen her mista utsikta suksessivt utover på 1980- og 1990-talet - og mange av husa seier farvel til kveldssola alt i 9-tida på høgste sommarsdag. Den tida er det no slutt på. No kan dei etter kvart nyte for fullt synet av Flåværleia og kyststroka utanfor - og ikkje minst hurtigruta, når ho kjem siglande.

- Også økologisk bra

Miljøvernleiar Alv Ottar Folkestad helsar med glede at denne sitkagran-skogen no blir borte - også frå eit økologisk synspunkt.

- Dette er sitkagran på sitt verste, meiner han.

Sitka-grana er importert hit frå Amerika. Ho veks veldig fort og blir totalt dominerande der ho slår til. I dette området, som har eit relativt tynt torvdekke på morenejord, er treslaget heilt utstoppeleg.

Folkestad meiner at dei som plantar sitka-gran gjer det med "dollar i augene". Men treet er ikkje økologisk tilpassa og skaper problem for annan vegetasjon i kystlandskapet. - Det seier sitt at dei to største trea i verda er av redwood, medan det tredje største er ei siktagran, seier Folkestad og viser til Borgarøya der dei nedste greinene på ei sitkagran dekte ei flate på tjue meter - og der årringane viste at grana voks 5 centimeter i breidda i året.

- Det er ikkje berre det at dette treet skuggar for annan vegetasjon. Sidan det ikkje har med seg det vegetasjonsmangfaldet det har i Amerika, er det rett og slett ikkje tilpassa og samspelar ikkje økologisk her i landet.

 

 

Siste nyheter

Pensjonist skal halde styr på bilkøa

Reparasjonen av "Ullensvang" tek minst fem dagar.

Nytt admisbygg med inspirasjon frå Masdalsklova

Hareid Group sitt nye administrasjonsbygg blir stasleg

Posten vil fjerne A-post

Det blir slutt på A-post dersom Posten Noreg får viljen sin. Posten viser til at digital postgang overtek og at stadig færre fysiske brev blir sendt.

Politiet må dirigere ferjetrafikken

Kaotisk på Hareid ferjekai torsdag ettermiddag.

Slik ser barnehagen ut inni

Gnist barnehage på Holstad inviterer til open dag på søndag

Grodås slår følge med Shroot

Signerte avtale med Sogndal i dag

Premierefest for ny TV-serie

Tysdag startar "Marit og dyra" opp på NRK Super

Vil stimulere til produksjon av lokalmat

Magne Larsen frå Bigset initiativtakar til sunnmørsk matmanifest

Pensjonist skal halde styr på bilkøa

Reparasjonen av "Ullensvang" tek minst fem dagar.

Nytt admisbygg inspirert av Masdalsklova

Hareid Group sitt nye administrasjonsbygg blir staseleg

Warholm jaktar rekordar

- saman med 260 andre i Ulsteinhallen i helga

- Klart vi er stolte!

Beste år nokon sinne for Sparebanken Møre

Posten vil fjerne A-post

Digital postgang overtek og stadig færre fysiske brev blir sendt