// E-avisa

// Siste frå Møre-Nytt

Fekk radiosjokk etter omlegginga til DAB – enda opp med filmen «Radiokameratane»

– Eg vart sjarmert i senk av bygderadioen!

Borgarleg vigsling er ei teneste i «vekst

Både hagar, hyttetomter og setrevollar vert nytta

Ny kvardag for ambulansepersonellet

Frå trongbudd brakke til romsleg komfort

Basar på Åmdal bedehus

Støttar barnehage i slummen

Biskopen "døypte" Barbro

Denne veka har Hareid kyrkje bispevisitas av Ingeborg Midttømme. Det er lagt opp til eit rikhaldig program desse dagane. Dagen starta med morgonbøn i kyrkja. Deretter var det møte for dei tilsette. Biskopen besøkte så Frivilligsentralen sin hobbyklubb. Deretter var dei på bedriftsbesøk på Jets. I kveld var biskopen med følgje med på dåpsskule med seksåringane, så møte med soknerådet, før kvelden vart avslutta med andakt med Hareid Ten-sing. Vikebladet Vestposten var med på dåpsskule med seksåringane. Det møtte opp over 20 seksåringar, med følgje. Kyrkjelydpedagog Barbro Landmark ønskte alle velkomen og samla borna rundt seg. Ikkje alle har fylt seks år, men dei blir det i år. Ho fortalde borna at dei om litt kjem til å få ein innbeding til å kome i kyrkja i få 6-årsboka. Det er ei raud bok. Då dei var 4 år fekk dei ei blå bok. Mange av borna var ivrige og hadde mykje på hjartet. Landmark fortalde at dei vil få lære meir om Jesus gjennom dåpsopplæringa. Ho fortalde dei om då Jesus bad Johannes døype han. Kyrkjelydpedagogen sa at det skjer noko spesielt når ein døyper nokon. Like etter Jesus var døypt kom det noko i lufta. - Ein måse, foreslo borna. Nei, det var rett farge, men det var ei due. Oppe ved døypefonten kom biskopen fram og synte dei korleis ein gjer det når ein døyper nokon. Ho vart presentert som sjefen over kyrkjene og prestane. Alle borna i forsamlinga var døypte. For å ha nokon å vise på stilte Barbro Landmark sporty opp. Bøyde seg fram og fekk vatn i hovudet, tre gonger. Så viste biskopen dei korleis dei kunne ta handa til panna og seie: " Eg høyrer Jesus til", for det gjer dei når dei er døypte. Borna fekk også gå i prosesjon gjennom kyrkja medan dei bar ein stor kross.