søndag 28.11 2021

Det interkommunale barnevernet:

- Bekymringsfull meldingsauke

Det interkommunale barnevernet (Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda) la fram ein tilstandsrapport for kommunestyret i Ulstein torsdag – og la ikkje skjul på at talet på meldingar dei får – både i Ulstein og Hareid – aukar urovekkande mykje.

lørdag 27.11 2021

Debatt kring busetting av flyktningar

Det vart debatt i Hareid formannskap då dei skulle diskutere kor mange flyktningar kommunen skal busette dei komande åra.

Samla suksesshistorie mellom to permar

– 60-talet var det tiåret då utviklinga i Ulstein verkeleg skaut fart, seier forfattaren av den rykande ferske boka «Ulstein veks fram», Asle Geir Widnes Johansen.

Hapark slit økonomisk

Oskar Grimstad orienterte Hareid formannskap som eigarar om stoda i Hareid parkeringsselskap AS.

fredag 26.11 2021

Eiksundtunnelen var stengd

Foreslår å auke eigedomsskatten

Tende lysa på Hareid

Fredag ettermiddag vart det brått mykje lysare på Hareid.

Avviste spelemiddelsøknad – kommunen må ta rekninga

Ulstein kommune fekk avvist søknaden på spelemidlar til ballbingen i Eiksund.

Før andre kvalikkamp, borte mot Arendal:

– Må tore å ta tak i kampen

Med scoringar frå Robin Hjelmeseth og Magnus Bruun-Hanssen vart det Hødd-siger over Arendal og eit lite overtak i kvalifiseringa før kamp nummer to. Eit flott mål frå Håvard Meinseth sørga likevel for at sigeren ikkje vart fullt så komfortabel som Hødd gjerne skulle ønskt.

Seks nye smittetilfelle i går

Kva promille har Hareid?

Fire nye smitta i Hareid siste veka

Skuletilsett koronasmitta

Ein tilsett ved Haddal skule i Ulstein kommune fekk torsdag påvist koronasmitte, melde skulesjefen i ei melding til dei føresette.

torsdag 25.11 2021

Nyskapingsdagen

– På tide med ei samling

Robert Voldnes ser fram til å endeleg arrangere fysiske samlingar igjen. – Dette skal vere til inspirasjon og informasjon, og det blir sjølvsagt tid til mingling.

Vil ha Ørsta/Volda-Oslo vurdert som statleg flyrute

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal ber staten inkludere flyruta Ørsta/Volda-Oslo i arbeidet med det komande anbodet for kortbanenettet.

IMDi oppmodar Ulstein og Hareid om å busette flyktningar

Godt i gang med å leggje spelarkabalen:

– Vi følgjer med på marknaden

Hødd har seks spelarar på utgåande kontrakt, i tillegg til at to låneavtalar går ut etter sesongen.

Noregs Mållag: Takk for det du har gjort for nynorsken, Marie Lovise!