torsdag 14.02 2019
6

Siste Maersk-båt forlet Kleven komande tysdag

Ein epoke i skipsbygginga er over

Dei blå skroga har vore eit landemerke i tre år. Tysdag neste veke forlèt Maersk Maker Kleven verft, som den siste ankerhandteraren i ein serie på seks.

Ingen pengar til veglys

Bør Ulstein skifte rettskrins?

Larsnes:

Røykutvikling frå einebustad

Bygdefolket i Haddal, Garnes og Eiksund om formannskapet si freding av skulestrukturen:

– Dette var berre ein delsiger

Det var glede blant tilhøyrarane under formannskapsmøtet, då politikarane samrøystes ønskte å verne om skulestrukturen i Ulstein. Men, sigeren kom likevel med ein viss bismak.

– Mannfolk må ta hintet, det er mange damer her i bygda som ventar på eit romantisk frieri

Arild Waage prøvde å vri seg unna gullsmedyrket. Det klarte han ikkje.

Hareid sanitet etterlyser fleire badarar

Badelekkasje til Ulsteinbadet

Vil ha møte om Fantehuset

onsdag 13.02 2019

Eg er tilgjengeleg viss Hødd ønskjer meg, viss dei heller vil ha nokon andre, er det "fair enough"

Reagerer på nytt billettsystem på Hareid - Sulesund:

– Ikkje godt nok

På ferjebillettane til den nye ferja står det ikkje prisen på reisa. Det gjer at Kåre Leif Haddal (78) får problem med å få refundert pasientreisene sine.

Har søkt om oppstart i 2020

Vestavind Yrkesakademi er blant dei 38 som søkjer om å starte friskule med oppstart hausten 2020.

Har laga plan for brannsikring

tirsdag 12.02 2019

- Molly var ein heilt spesiell katt

Ni av ti klarar fag- og sveineprøva

Nye tal frå Utdanningsdirektoratet viser at fleire får fag- og sveinebrev. Kunnskapsministeren er nøgd.

«For synda til fedrane straffar han born og barneborn …»

Ulstein formannskap:

Vernar om skulestrukturen

Eit samrøystes formannskap stemte for å ta ut omstillingspunktet om å effektivisere skulestrukturen i Ulstein kommune. Eit punkt som høgst truleg ville ført til nedlegging av Haddal-skulen.

Regjeringa med ny havpolitikk

Regjeringa skal lage ein oppdatert havstrategi, som byggjer vidare på havsatsinga deira.

Største ombyggingskontrakten verftet nokon gong har fått