torsdag 25.02 2021

Tiltalt for overgrepsmateriale

Planlegg fire etappar for gjenopninga av landet

onsdag 24.02 2021

Leiaren for NAV Hareid-Ulstein-Sande fortel at arbeidsløysa lokalt minkar:

– Veldig gledeleg

Den lokale NAV-leiaren Alexander Måseidvåg fortel at talet på heilt ledige har gått ned sidan nyttår – både i Hareid og Ulstein. – Det er gledeleg å sjå at folk får nytt arbeid, seier han.

13 søkjarar på konsulentstilling på rådhuset

Bente spelte inn hundedritfilm på Overåsanden. No får ho respons frå heile landet

Vil vere ei samla røyst for dei som ikkje har ei

To rustne herrar

– Eg er fan av Ulsteinvik

Jonas Fjeld og Ole Paus gler seg stort til å kome til Ulsteinvik og spele for folk neste veke.

Går på børs onsdag:

Fleire frå Ulstein er involvert i satsinga på psoriasismedisin. I dag går selskapet på børs

Politiet oppfylte dei nasjonale krava til responstid i 2020

tirsdag 23.02 2021

Berre Hareidhallen er aktuell for massevaksinering

Positiv til lensmannskontor i Myrvåg

Statsministeren lovar å kvittere ut ferjesemja til opposisjonen, men saknar svar på korleis den skal finansierast

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

mandag 22.02 2021

Gåande person stengte Eiksundtunnelen

Dei fleste takkar ja når Kari og Hanne ringer og tilbyr koronavaksine

GPS-merking skal syne kvar hjorten vandrar

Inviterer til nye ferjesamtalar på Stortinget

Konkursopning i Hareidsbedrift. – Eg såg at dette ikkje gjekk lenger