mandag 30.11 2020

– Handlar om saker der det er ulikt fagleg syn mellom SSR og kommunerevisjonen

Seks nye søknadar til næringsfondet. Tre får positiv tilråding

Næring- og miljøutvalet skal handsame seks søknadar frå ekstraordinært kommunalt næringsfond.

søndag 29.11 2020

Nærkontakt testa positivt

Sende varsel etter fylkesmannen sitt tilsyn. No ber kommunestyret advokat sjå på saka

– Vi har blitt forsikra om at alt var ordna og eg er lettare sjokkert over at det ikkje stemmer

Vart slått i ansiktet

Arbeidet med bustadfeltet på Skeide skrid framover

lørdag 28.11 2020

Rykte ut til sotbrann

fredag 27.11 2020

Ytre Søre: Ørliten nedgang i arbeidsløysa

Far og son frå Hareid vart møtt av tjukk røyk Eiksundtunnelen. - Det minte oss om filmen "Tunnelen"

– Det starta med ei postkasse

Kommunestyret vedtok kor mykje dei vil bruke på Hafast-aksjar

To bilar måtte ha bilberging

Flyttar ferjeavgangar for å unngå råkøyring

Frå nyttår skal ferjene frå Hareid til Sulesund gå ti minutt tidlegare enn i dag. Årsaka er at ein ønsker å unngå råkøyring til Vestnes.

Fylkeskommunen har ikkje mynde til å innføre munnbindpåbod på hurtigbåten

Margareth startar innsamling til Øvrelidsøskena. - Dei fortener å få prøvd saka vidare i rettssystemet

Moser og Moser heidra med frimerke

torsdag 26.11 2020

Servi Ulsteinvik står bak Vågsbrua i Fosnavåg – ei svingbru spekka med offshoreteknologi:

– Dette er hovudsakleg offshoreretta teknologi – og det er første gongen der vi nyttar dette på eit landbasert prosjekt