fredag 30.07 2021

Stor variasjon blant lokale fotoboksar:

– Hadde ikkje klart å ta imot saksmengda om dei stod på døgnet rundt

Det er stor forskjell kor mange timar fotoboksane aktivt målar hastigheita på forbikøyrande. Men kvifor er det slik?

To nye smittetilfelle i Ulstein

Rundt 300 personar i Ulstein har ikkje svart:

- Ta stilling til om du vil ha vaksine eller ikkje

No har alle som har fått tilbod om første vaksinedose i Ulstein kommune fått melding frå helsestasjonen. Men - til saman 300 personar har ikkje svart på denne.

Avlyser arrangement i Hareid sentrum

Åtte nye i karantene

Barn frå 12 år kan få koronavaksine til hausten

Etter sommarferien skal FHI vurdere om aldersgruppa 12 til 15 år skal få koronavaksine.

torsdag 29.07 2021

Eiksundtunnelen vart stengt

Fjerna brannsløkkingsapparat var bakgrunn for stenginga.

61 nye smitta i Ørsta og Volda torsdag

Ungdomsklubben råka av vasslekkasje på Hareid rådhus:

- Utruleg trist at dette skulle skje

Det seier leiaren i ungdomsrådet i Hareid, Pravin Selva. Sjølv om lokala til ungdomsklubben skal ordnast til igjen - håper han at hendinga kan gi fortgang i oppfyllinga av ønsket om eit større lokale for ungdommane i kommunen.

Koronavaksine:

Så mange nordmenn har fått første dose

3.499.174 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksine i Noreg, viser FHIs statistikk torsdag. 1.774.808 personar har fått andre dose.

Tre personar i karantene

Trafikkulukke utanfor Selvågtunnelen

Ein bil har køyrt utfor vegen mellom Haddal og Selvågtunnelen.

Melder om fare for torevêr

Større smitteutbrot i Volda/Ørsta

onsdag 28.07 2021

Fleire søkjer yrkesfag enn studieførebuande

Over ni av ti søkjarar har fått plass på vidaregåande opplæring gjennom førsteinntak. I år har 1.900 fleire søkt yrkesfag enn studieførebuande i VG1.

– Pandemien er ikkje over

Hareid - Sulesund:

Normal drift igjen

tirsdag 27.07 2021

Smitten aukar – men FHI foreslår likevel å lette på tiltaka

Vaksinasjonen av det norske samfunnet har gjort koronaviruset langt mindre farleg. No tilrår FHI å lette på tiltaka sjølv i ei tid der smitten aukar.