søndag 12.08 2018

Har søkt om massedeponi

Parkeringsplassar for turgåarar

Trimgruppa til Hareid IL har kome med eit innspel til kommunen.

lørdag 11.08 2018

Manuell dirigering måndagskvelden

Regnet tar seg ei pause

3

Sunnmøre på tvers

Padla frå Eiksund til Rjånes

fredag 10.08 2018

Ny flaggdag?

- Bygg doning til "Ta sjansen"

- No må folk skunde seg å gjere ferdige farkostane dei skal bruke under "Ta sjansen", oppmodar Vidar Håndlykken.

Måndag startar arbeidet

9

Hekkar i Sjøgata i Ulsteinvik

torsdag 09.08 2018

Sommarles set nye rekordar

Både i Hareid og Ulstein er det mange barn som deltek på lesekampanjen Sommarles. For barn som har lyst til å vere med, er det enno ikkje for seint.

Klare for kryssløp neste skuleår

– Først frå neste skuleår er det realistisk å få til denne ordninga i vårt fylke, seier Geir Løkhaug.

Klare til skulestart

Vi har møtt to elevar som skal starte ved Ulstein vidaregåande skule til hausten.

Nytt forslag for vidaregåande utdanning

Enklare å skifte til yrkesfag

Frå neste skuleår skal elevar kunne skifte frå studiespesialisering til yrkesfag utan å gå første året om igjen. Mot slutten av ungdomsskulen går mange 15- og 16-åringar rundt og grublar på kva utdanning dei skal velje. Fleire ungdomar synest det er vanskeleg å velje kva retning dei skal søkje seg mot.

Autopass for ferjer

– Det har vore tekniske utfordringar som vi må ha kontroll på, seier Dag Hole i Vegdirektoratet. Han trur likevel det er på plass frå nyttår.

Fryktar dyrare pendling

Frida Johansson fryktar det vil verte endå dyrare for dei som skal pendle åleine i bilen på ferjesambandet Hareid-Sulesund.

Flagget til topps for Karsten

Gravinga er i gang

Lar seg ikkje styre av tidspress eller økonomi

Varaordførar Kristian Fuglseth (Folkelista) trur ikkje Hareid formannskap vil snu i denne saka.