Mindre mobbing, men meir vald

Elevar ved Ulstein ungdomsskule, og fyrsteklasse ved Ulstein vidaregåande har gjennomført ei spørjeundersøking.

Krev at kommunen handlar: – Ul­stein kom­mu­ne er vel­dig flin­ke til å høy­re oss, men dei må ver­te flin­ka­re til å ta til­tak no, i staden for å ut­set­te det til nes­te møte. Ung­doms­rå­det kjem til å min­ne dei på det til det vert sett i gong til­tak. Dei bur­de også be­sø­ke oss på ung­doms­sku­len. Det trur eg had­de vore bra både for sku­len og kommunen, fortel den engasjerte 14-åringen. FOTO: Emily Louisa Millan Eide 

Kultur

322 elevar frå Ulstein ungdomsskule og 165 frå VG1 deltok i undersøkinga, som tek føre seg 25 ulike tema.