Stemnefesten i bilete

Sjå stor biletereportasje frå høgdepunktet i Hareidsstemneveka.
Kultur

Grease

Hareid ungdomsskule og Hareid musikk- og kulturskule.