Feira Thai Pongal – ein tamilsk høgtidsdag:

– Tradisjonane er viktige å lære om for oss som veks opp

Høgtidleg seremoni: Laurdag feira tamilane i Ulstein og Hareid Thai Pongal, ein av fire dagar i den tamilske høgtida Pongal. Her er to av mennene i ferd med å førebu maten for seremonien, medan dei andre rundt syng tradisjonelle songar.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Heile den tamilske befolkninga rundt om i verda feirar Pongal utan store forskjellar

Wathsala Jayw Senthilkumar
Kultur

Det seier 16-åringane Pravin Selva og Acsharan Senthilkumar. Dei er avgangselevar ved den lokale tamilskulen – og har gjennom åra lært mykje om tamilsk kultur, tradisjon og historie.