Nordisk søknad til Unesco om felles trebåtarv

Fembøringar.  Foto: Thora Heide

Kultur

Dei nordiske landa har saman sendt søknad til Unesco for å få tradisjonen rundt bygging og bruk av klinkbygde trebåtar inn på lista over den immaterielle kulturarven vår. Kanskje kan det redde eit skjørt handverk.