Språkspalta:

Sarshornet

Kvar kjem namnet på Sarshornet frå? Det er tema i Språkspalta denne helga.   Foto: Leiv Arne Grimstad

Kultur

Dei fleste fjellnamna på Hareidlandet og Dimnøya er lett forståelege. Det gjeld særleg dei som har namn etter ei grend som ligg ved fjellfoten – slike som Nevstadnipa, Løsethornet, Roppehornet, Åsefjellet og Hjørungneshornet.