Gårsdagen:

75-årsselskap på Bigset

75-årsselskap på Bigset. 

Kultur

Karane på dette bildet sit inne i stova til Karl Frøysa (24.5. 1890 - 2.6. 1965) på garden «Hatlebakk», som i dag for det meste går under nemninga «Frøysagarden» på Bigset.