Språkspalta:

Oter

Oter. 

Kultur

I ei språkspalte for nokre nummer sidan var vi inne på det sunnmørske ordet på oteren; SLENTR. I den samanhengen beit eg meg merke i at språkmannen Alf Torp skreiv OTTER med to T-ar. Ein lesar spurde deretter om der er ein samanheng mellom dyrenamnet og fiskereiskapen oter – og minte samtidig om at vi også har ein flytype med OTTER i namnet. Heng alle desse tinga i hop?