Knut Arne skildrar pandemien med eit poetisk skråblikk

Gjennom heile pandemien har Knut Arne Høyvik forsynt lesarane sine på Facebook med pandemipoesi.

I over eit år no har Knut Arne Høyvik med jamne mellomrom publisert sine pandemidikt på Facebook, der han som oftast med eit humoristisk skråblikk kommenterer ulike sider ved koronapandemien. 

Kultur

– Litt humor må ein ha! Det er så mykje alvor og dystre nyhende elles.