- Prisvinnaren har lagt ned tusenvis av timar på dugnad og har vore både pådrivar og motivator

Ågot Grimstad Riise fekk laurdag overrekt Hareidsprisen, kulturprisen for Hareid kommune, for den mangeårige innsatsen sin på ma.nge felt i det lokale kulturlivet, men særleg innan turn og korps. F.v. prisvinnar Ågot Grimstad Riise, banksjef i Sparebaneken Møre Hareid, Melinda Skeide, ordførar Bernt Brandal og leiar i Levkårsutvalet Hege Holstad. 

Kultur

Ågot Grimstad Riise, dama bak «Ågot-turnen», var laurdag tildelt Hareidsprisen for kulturinnsatsen på mange område i Hareid kommune.