Onsdag var om lag 1200 personar samla i Hareidhallen, anten for å vere publikum, eller for å vere med på å skape ei heidundrande førestilling.

Totalt var om lag 450 personar i sving for å gje publikum eit show dei neppe har sett maken til. Framsyninga var eit samarbeid mellom Musikk- og kulturskulen på Hareid, alle skuleelevane og Bigset, Hjørungavåg og Hareid skulekorps.

Les meir om Til Dovre Fell i laurdagsavisa.

Sjå video frå framsyninga i toppen av saka.

Det var ikkje greitt for bøndene i Hareid for 200 år sidan.