Minnast dei som har gått bort gjennom musikk, ord og handling

foto