Samlar inn pengar til Barnekreft-foreininga i Møre og Romsdal

foto