Denne hausten kan alle barn i skulealder ta del på Forskerfabrikken sine kurs ved Ulsteinvik barneskule. Forskerfabrikken har tidlegare arrangert sommarskule for borna til dei tilsette ved Ulstein Group, men no tilbyr fabrikken forskarkurs for alle.

Kursa vert på Ulsteinvik barneskule fire onsdagskveldar utover hausten og vinteren.

Her får borna lære om matematikk, fysikk, biologi og kjemi gjennom artige og praktiske eksperiment.

- Målet er å inspirere barn og unge til å få augene opp for kor morsamt realfag faktisk er. Det er verkeleg artig å sjå engasjementet for naturfag kome til live hos borna. Dei tykkjer det er gøy å lære, seier Hanne S. Finstad, kvinna bak Forskerfabrikken. Ho fortel at dei vil at det skal verte like naturleg for born å drive med forskning på fritida som med andre fritidsaktivitetar.

For 4. til 7. klasse

Forskerfabrikken tilbyr fra i haust åtte ulike forskarkurs i naturvitskap og teknologi for born på 4. til og med 7. trinn. Her kan borna mellom anna lære om DNA, framstille magisk slim og lage iskrem utan hjelp av frysar. Alt medan dei samstundes lærer kjemi, fysikk og biologi og vert flinkare til å forske.

Dersom det syner seg at tilbodet ved Ulsteinvik barneskule vert populært, kan det også verte aktuelt å gi alle born i den aktuelle aldersgruppa tilbod å vere med på Forskerfabrikken sin sommarskule i 2015.