- Trist at teikneseriar blir radert bort frå avisene

foto