– Korpset er viktig for bygda, ikkje berre på 17. mai