– Vi har kraft i oss til å skape uendeleg mykje godt i verda