foto
FEIRING: ei kake som inneheld både sjokolade, friske bær og gode smakar er ei ekte feiring verd. Foto: Mari-Lene Korsnes

Festkake med bær-mousse og browniebotn