Sofie song for fullsett storsal på kyrkjelydshuset