Den mest grundige kartlegginga av lokale kulturminne nokosinne