– Tradisjonane er viktige å lære om for oss som veks opp

foto